Hoppa till innehåll

Tilläggstullar på import av vissa varor med ursprung i USA

Utgivningsdatum 28.3.2014 11.35 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.47
Pressmeddelande

27/2014, MNy/LK

Vid import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater infördes tilläggstullar den 1 maj 2005. Beloppet av tilläggsimporttullen är fr.o.m. den 1 maj 2014 en värdetull på 0,35 %. Kommissionen justerar årligen tilläggsimporttullens storlek och/eller förordningens produktomfattning och ändrar dem vid behov.

Fr.o.m. den 1 maj 2014 tas tilläggstullen ut för varor med följande KN-nummer:

0710 40 00

sockermajs

9003 19 00

bågar för glasögon, av annat än plast

8705 10 00

kranbilar

6204 62 31

byxor med bröstlapp och kortbyxor för kvinnor och flickor, andra än arbets- och skyddskläder, av denim

Ursprung

Med varor med ursprung i Förenta staterna avses varor som tillverkats där och som importeras till gemenskapen antingen direkt därifrån eller via ett tredje land. Varans ursprung bestäms då enligt gemenskapens tullkodex (ursprung som inte medför förmånsbehandling) och ursprunget ska gå att bevisa vid anfordran. Vid import av varor som omfattas av tilläggstullen direkt från Förenta staterna ska tilläggstull alltid tas ut, om det inte går att på behörigt sätt bevisa att varorna har ursprung i något annat land än USA. Ursprunget kan bevisas med ett ursprungscertifikat utfärdat av en handelskammare eller motsvarande organ eller med något annat tillförlitligt dokument.

Förordningarna:
Rådets förordning (EG) nr 2913/92 (tullkodexen)
Rådets förordning (EG) nr 673/2005, EUT L 110/30.4.2005
Kommissionens förordning (EG) nr 632/2006, EUT L 111/25.4.2006
Kommissionens förordning (EG) nr 409/2007, EUT L 100/17.4.2007
Kommissionens förordning (EG) nr 283/2008, EUT L 86/28.3.2008, rättelse EUT 98/10.4.2008
Kommissionens förordning (EG) nr 317/2009; EUT L 100/18.4.2009
Kommissionens förordning (EG) nr 305/2010; EUT L 94/15.4.2010
Kommissionens förordning (EG) nr 311/2011; EUT L 86/1.4.2011
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 308/2012, EUT L 102/12.4.2012
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 349/2013, EUT L 108/18.4.2013
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 303/2014, EUT L 90/26.3.2014

Mera information:
Liisa Kangassalo, tfn 040 332 2101 (tilläggstullar),
Minna Raitanen, tfn 040 332 2419 (ursprungsärenden) eller
e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

TMD