Hoppa till innehåll

Tilläggstull på import av vissa varor med ursprung i USA

29.4.2020 11.04
Pressmeddelande

Vid import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater infördes tilläggstullar den 1 maj 2005. Tilläggstullen utgörs fr.o.m. den 1 maj 2020 av en värdetull på 0,012 %. Kommissionen ser årligen över tilläggstullens storlek och/eller produktomfattning och justerar dessa vid behov.

Fr.o.m. den 1 maj 2020 tas tilläggstullen ut för varor med följande KN-nummer:

0710 40 00

Sockermajs
6204 62 31 Långbyxor och knäbyxor för kvinnor eller flickor, andra än arbets- och skyddskläder, av denim
8705 10 00 Kranbilar
ex 9003 19 00 Bågar och infattningar för glasögon e.d., av oädel metall

Tillämplig lagstiftning:

Europarlamentets och Rådets förordning (EU) N:o 952/2013 (tullkodexen), EUT L 269/10.10.2013
Europarlamentets och Rådets förordning (EU) N:o 2018/196 (kodifiering), EUT L 44/16.2.2018
Komissionens delegerade förordning (EU) 2020/578, EUT L 133/28.4.2020.
 

Mera information
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering