Hoppa till innehåll

Tilläggstull på import av vissa varor med ursprung i USA

30.4.2019 16.06
Pressmeddelande

Vid import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater infördes tilläggstullar den 1 maj 2005. Tilläggstullen utgörs fr.o.m. den 1 maj 2019 av en värdetull på 0,001 %. Kommissionen ser årligen över tilläggstullens storlek och/eller produktomfattning och justerar dessa vid behov.

Fr.o.m. den 1 maj 2019 tas tilläggstullen ut för varor med följande KN-nummer:

0710 40 00 - Sockermajs
6204 62 31 - Långbyxor och knäbyxor för kvinnor eller flickor, andra än arbets- och skyddskläder, av denim
8705 10 00 - Kranbilar
ex 9003 19 00 - Bågar och infattningar för glasögon e.d., av oädel metall

Ursprung

Med varor med ursprung i Förenta staterna avses varor som tillverkats där och som importeras till gemenskapen antingen direkt därifrån eller via ett tredje land. Varans ursprung bestäms då enligt unionens tullkodex (ursprung som inte medför förmånsbehandling) och ursprunget ska gå att bevisa vid anfordran. Vid import av varor som omfattas av tilläggstullen direkt från Förenta staterna ska tilläggstullen alltid tas ut, om det inte går att på behörigt sätt bevisa att varorna har ursprung i något annat land än USA.

Tillämplig lagstiftning:
Europarlamentets och Rådets förordning (EU) N:o 952/2013 (tullkodexen), EOT L 269/10.10.2013
Europarlamentets och Rådets förordning (EU) N:o 2018/196 (kodifiering), EOT L 44/16.2.2018
Komissionens delegerade förordning (EU) 2019/673, EOT L 114//30.4.2019

Mera information           
Liisa Kangassalo tfn 040 332 2101 (tillägstullar),
Minna Raitanen tfn 040 332 2419 (ursprung) eller
e-post fö[email protected]

Kundmeddelande