Hoppa till innehåll

Avslutande av förfarandet för slutanvändning och avräkningsnota

9.1.2018 15.02
Pressmeddelande

Vissa varor som införs från ett land utanför unionens tullområde kan beviljas gynnsam tullbehandling på grund av deras slutanvändning (end-use) när de övergår till fri omsättning i unionens tullområde, förutsatt att de används för ett visst ändamål eller i ett visst sammanhang.

Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet. Tillståndshavaren ska inlämna en avräkningsnota till övervakningskontoret inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut.

Avräkningsnotan blev obligatorisk när unionens tullkodex började tillämpas den 1 maj 2016. En avräkningsnota ska också inlämnas för varor som har hänförts till förfarandet för slutanvändning före den 1 maj 2016, om förfarandet avslutas efter den 1 maj 2016.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande