Hoppa till innehåll

Tilläggstull på import av vissa varor med ursprung i USA

19.2.2018 9.04 | Publicerad på svenska 19.2.2018 kl. 9.15
Pressmeddelande

Vid import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater infördes tilläggstullar den 1 maj 2005.

Tilläggstullen utgörs fr.o.m. den 8 mars 2018 av en värdetull på 4,3 %. Kommissionen ser årligen över tilläggstullens storlek och/eller produktomfattning och justerar dessa vid behov.

Fr.o.m. den 8 mars 2018 tas tilläggstullen ut för varor med följande KN-nummer:

0710 40 00 sockermajs
ex 9003 19 00 bågar av oädel metall
8705 10 00 kranbilar
6204 62 31 byxor med bröstlapp och kortbyxor för kvinnor och flickor,
andra än arbets- och skyddskläder, av denim

Ursprung

Med varor med ursprung i Förenta staterna avses varor som tillverkats där och som importeras till unionen antingen direkt därifrån eller via ett tredje land. Varans ursprung bestäms då enligt unionens tullkodex (ursprung som inte medför förmånsbehandling) och ursprunget ska gå att bevisa vid anfordran. Vid import av varor som omfattas av tilläggstullen direkt från Förenta staterna ska tilläggstullen alltid tas ut, om det inte går att på behörigt sätt bevisa att varorna har ursprung i något annat land än USA. Ursprunget ska gå att bevisa tillförlitligt till exempel med dokument som mottagits av tillverkaren.

Tillämplig lagstiftning:
Europarlamentets och rådets förordning (EU) N:o 952/2013 (tullkodexen), EUT L 269/10.10.2013
Europarlamentets och rådets förordning (EU) N:o 2018/196 (kodifiering), EUT L 44/16.2.2018

Mera information              
Liisa Kangassalo tfn 040 332 2101 (tillägstullar),
Minna Raitanen tfn 040 332 2419 (ursprung) eller
e-post fö[email protected]

Kundmeddelande