Hoppa till innehåll

Tilläggsimporttullar på vissa varor med ursprung i USA

16.4.2012 14.02
Pressmeddelande

56/2012, RAS/LK

Vid import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater infördes tilläggsimporttullar den 1 maj 2005. Tilläggsimporttullen utgör en värdetull på 6 %. Kommissionen justerar årligen tilläggsimporttullens storlek och/eller förordningens produktomfattning och ändrar dem vid behov.

Fr.o.m. den 1 maj 2012 tas tilläggstullen ut för varor med följande KN-nummer:

0710 40 00

sockermajs

9003 19 30

bågar för glasögon, av oädel metall

8705 10 00

kranbilar

Ursprung

Med varor med ursprung i Förenta staterna avses varor som tillverkats där och som importeras till gemenskapen antingen direkt därifrån eller via ett tredje land. Varans ursprung bestäms då enligt gemenskapens tullkodex (ursprung som inte medför förmånsbehandling) och ursprunget ska gå att bevisa vid anfordran. Vid import av varor som omfattas av tilläggstullen direkt från Förenta staterna ska tilläggstull alltid tas ut, om det inte går att på behörigt sätt bevisa att varorna har ursprung i något annat land än USA. Ursprunget kan bevisas med ett ursprungscertifikat utfärdat av en handelskammare eller motsvarande organ eller med något annat tillförlitligt dokument.

Förordningarna:
Rådets förordning (EG) nr 2913/92 (tullkodexen)
Rådets förordning (EG) nr 673/2005, EUT L 110/30.4.2005, TMD 83/6.5.2005
Kommissionens förordning (EG) nr 632/2006, EUT L 111/25.4.2006, TMD 93/5.5.2006
Kommissionens förordning (EG) nr 409/2007, EUT L 100/17.4.2007, TMD 68/27.4.2007
Kommissionens förordning (EG) nr 283/2008, EUT L 86/28.3.2008, rättelse EUT 98/10.4.2008
Kommissionens förordning (EG) nr 317/2009; EUT L 100/18.4.2009
Kommissionens förordning (EG) nr 305/2010; EUT L 94/15.4.2010
Kommissionens förordning (EG) nr 311/2011; EUT L 86/1.4.2011
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 308/2012, EUT L 102/12.4.2012.

Mera information
Liisa Kangassalo, tfn 040 332 2101 (tilläggstullar),
Minna Raitanen, tfn 040 332 2419 (ursprungsärenden) eller
e-post: fö[email protected]

TMD