Hoppa till innehåll

Tilläggsimporttullar på vissa varor med ursprung i USA

23.4.2013 10.56 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 12.02
Pressmeddelande

53/2013, MNy/LK

Vid import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater infördes tilläggsimporttullar den 1 maj 2005. Tilläggsimporttullen utgör en värdetull på 26 %. Kommissionen justerar årligen tilläggsimporttullens storlek och/eller förordningens produktomfattning och ändrar dem vid behov.

Fr.o.m. den 1 maj 2013 tas tilläggstullen ut för varor med följande KN-nummer:

0710 40 00

sockermajs

9003 19 30

bågar för glasögon, av oädel metall

8705 10 00

kranbilar

6204 62 31

byxor med bröstlapp och kortbyxor för kvinnor och flickor, andra än arbets- och skyddskläder, av denim

Övergångsbestämmelser för produkter enligt KN-nummer 6204 62 31:

Tilläggstullen ska inte tillämpas på produkter

  • för vilka en importlicens med tullbefrielse eller tullnedsättning utfärdats före den dag då förordning 349/2013 träder i kraft (18.4.2013)
  • som bevisligen redan hade avsänts till Europeiska unionen eller fanns i ett tillfälligt lager eller i en frizon eller ett frilager eller i ett suspensivt arrangemang i den mening som avses i tullkodexen den dag då förordning 349/2013 börjar tillämpas, och vilkas bestämmelseort inte kan ändras.

Ursprung

Med varor med ursprung i Förenta staterna avses varor som tillverkats där och som importeras till gemenskapen antingen direkt därifrån eller via ett tredje land. Varans ursprung bestäms då enligt gemenskapens tullkodex (ursprung som inte medför förmånsbehandling) och ursprunget ska gå att bevisa vid anfordran. Vid import av varor som omfattas av tilläggstullen direkt från Förenta staterna ska tilläggstull alltid tas ut, om det inte går att på behörigt sätt bevisa att varorna har ursprung i något annat land än USA. Ursprunget kan bevisas med ett ursprungscertifikat utfärdat av en handelskammare eller motsvarande organ eller med något annat tillförlitligt dokument.

Förordningarna:
Rådets förordning (EG) nr 2913/92 (tullkodexen)
Rådets förordning (EG) nr 673/2005, EUT L 110/30.4.2005, TMD 83/6.5.2005
Kommissionens förordning (EG) nr 632/2006, EUT L 111/25.4.2006, TMD 93/5.5.2006
Kommissionens förordning (EG) nr 409/2007, EUT L 100/17.4.2007, TMD 68/27.4.2007
Kommissionens förordning (EG) nr 283/2008, EUT L 86/28.3.2008, rättelse EUT 98/10.4.2008
Kommissionens förordning (EG) nr 317/2009; EUT L 100/18.4.2009
Kommissionens förordning (EG) nr 305/2010; EUT L 94/15.4.2010
Kommissionens förordning (EG) nr 311/2011; EUT L 86/1.4.2011
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 308/2012, EUT L 102/12.4.2012.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 349/2013, EUT L 108/18.4.2013

Mera information:
Liisa Kangassalo, tfn 040 332 2101 (tilläggstullar),
Minna Raitanen, tfn 040 332 2419 (ursprungsärenden) eller
e-post: fö[email protected]

TMD