Kundmeddelande 24.3.2016
Digital registrering av uppgifter i Portnet fr.o.m. 1.4.2016

24.3.2016 13.28 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.34
Pressmeddelande

Anmälan om fartygsavfall - Skyddsinformation - Passagerar- och besättningslistor

Anmälan om fartygsavfall

  • Anmälan om fartygsavfall ska lämnas in i Portnet-systemet, dvs. hamnen där avfall senast avlämnats, avlämningsdatum och mängden avfall som avlämnats (allt, en del, inget).
  • Tullens blankett NSW-Waste 1003e ska laddas upp till Portnet eller alternativt kan blankettens uppgifter matas in genom Portnet-användargränssnittet.
  • Andra blanketter än Tullens NSW-Waste 1003e godkänns inte.
  • Om fartyget beviljats undantag av Trafiksäkerhetsverket från inlämning av anmälan om fartygsavfall, behöver ingen anmälan om fartygsavfall lämnas in.

Skyddsinformation

  • Skyddsinformationen gällande de tio senaste hamnar som fartyget besökt ska antingen lämnas med Tullens blankett NSW Security 1002e eller så kan informationen alternativt matas in genom Portnet-användargränssnittet.
  • Om informationen lämnas med blanketten NSW-Security 1002e, ska den information som Portnet automatiskt genererat som standard som den senaste hamnens skyddsinformation uppdateras i Portnet-användargränssnittet genom att ange det berörda hamnbesökets korrekta ankomst- och avfärdstider, hamnens skyddsnivå, och hamnanläggningens ISPS-kod och ISPS-namn. När informationen lämnas genom Portnet-användargränssnittet ska skyddsinformationen anges för varje hamn.
  • Andra blanketter än Tullens NSW-Security 1002e godkänns inte.
  • Om fartyget beviljats undantag av Trafiksäkerhetsverket från inlämning av skydds­informationen, behöver ingen skyddsinformation lämnas in.

Passagerar- och besättningslistor

  • Kundmeddelande 26.6.2015 Anmälan om passagerare och besättning till Portnet fr.o.m. 1.7.2015.

Tullens NWS-blanketter

Mera information ges av Pekka Raunio (tfn 040 332 4038) och Kim Holmqvist (tfn 040 332 4253) på sjötrafikgruppen vid Tullens elektroniska servicecentral samt av Antti Arkima (tfn 040 7077 960) vid Trafikverket.

Kundmeddelande