Hoppa till innehåll

Tidtabellen för reformen av tullklareringssystemet ändras

Utgivningsdatum 11.1.2018 15.27
Pressmeddelande

I december 2017 kom kommissionen och medlemsstaterna överens om en uppdatering av EU:s IT-strategi, som styr tulldeklareringsreformen. De planerade tidtabellerna för övergångsperioden kräver en ändring av tullkodexen, som är under beredning. Om denna ändring genomförs, betyder det att slutdatumet för införande av det nya tullklareringssystemet, 31.12.2020, skjuts upp för vissa deklarationer.

I Finland inleds totalreformen av tullklareringssystemet enligt preliminära planer mot slutet av år 2018 med elektronisk deklarering vid tullagring.

De nationella ändringarna vid importdeklarering är planerade att genomföras före utgången av år 2020, men centraliserad klarering vid import införs stegvis, enligt preliminära planer först under åren 2021–2025.

Enligt den preliminära planen genomförs reformen av exportdeklarering, inklusive centraliserad klarering vid export, före utgången av år 2023. Införseldeklarationerna, som transportfirmorna ansvarar för, är avsedda att ändras stegvis för olika transportsätt, senast under år 2024. Enligt planerna ska transiteringsdeklarationerna också ändras stegvis, så att de sista ändringarna görs år 2025.

Tullen kommer att publicera ett nytt kundmeddelande när de nödvändiga lagändringarna har genomförts och kommissionen har fastställt den uppdaterade tidtabellen.

Redan i augusti publicerade vi ett kundmeddelande om att export- och transiteringsreformerna kommer att skjutas upp.

Mera information: Minna Gustafsson eller Veijo Alatalo, fornamn.efternamn(at)tulli.fi samt kommissionens webbplats.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering