Hoppa till innehåll

Förhandskontroll av stålprodukter

18.12.2009 15.49
Pressmeddelande

194/2009, RAS

Förhandskontrollen vid import av stålprodukter har förlängts till den 31 december 2012 genom förordningen som finns nedan (publicerad i EUT nr L 332/2009/17.12.2009). Den gällande varuomfattningen enligt förordning (EG) nr 76/2002 har utökats med platta produkter av rostfritt stål och med stora svetsade rör som klassificeras enligt varukoderna i bilagan nedan.

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1241/2009

av den 16 december 2009

om uppdatering av räckvidden för och fortsatt tillämpning av förhandskontrollen av import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i vissa tredjeländer

Artikel 1

Förordning (EG) nr 76/2002 ska ändras på följande sätt:

1. Räckvidden för förhandskontrollen ska utvidgas till att omfatta produkterna i bilaga I.
2. I artikel 6 ska ”31 december 2009” ersättas med ”31 december 2012”.
3. Förteckningen över behöriga nationella myndigheter ska ersättas med förteckningen i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA I

Förteckning över produkter som ska läggas till i förteckningen över produkter som omfattas av förhandskontroll

7219 11 00
 7219 12 10
 7219 12 90
 7219 13 10
 7219 13 90
 7219 14 10
 7219 14 90
 7219 21 10
 7219 21 90
 7219 22 10
 7219 22 90
 7219 23 00
 7219 24 00
 7219 31 00
 7219 32 10
 7219 32 90
 7219 33 10
 7219 33 90
 7219 34 10
 7219 34 90
 7219 35 10
 7219 35 90
 7219 90 20
 7219 90 80
 7220 11 00
 7220 12 00
 7220 20 21
 7220 20 29
 7220 20 41
 7220 20 49
 7220 20 81
 7220 20 89
 7220 90 20
 7220 90 80
 7228 50 20
 Hela KN-nummer 7305

TMD