Telefonnumret till Tullens mediatjänst inom kommunikation är 0295 527 150

9.2.2015 15.41
Pressmeddelande

Tullen kommunikation är fr.o.m. 9.2.2015 anträffbar via servicenumret 0295 527 150 mån–fre kl. 8 – 16. Mediatjänstens e-postadress är viestinta(at)tulli.fi.

För inrikes samtal till Tullens nummer som börjar med 0295 debiteras lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift.

Tullens kontaktinformation

Mera information:
Kommunikationsdirektör Mika Parkkonen, tfn 040 332 8893

Pressmeddelande