Hoppa till innehåll

Ändring av texten för löpnummer 11 i avsnitt A i bilaga 76 till tillämpningskodexen för tullkodexen (bearbetning under tullkontroll)

1.12.2015 11.22
Pressmeddelande

098/2015, MNy

Kommissionen utfärdade den 17 november 2015 genomförandeförordning (EU) 2015/2064 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 angående löpnummer 11 i avsnitt A i bilaga 76 som gäller de ekonomiska villkoren för förfarandet bearbetning under tullkontroll.

Genom förordningen ändras löpnummer 11 i avsnitt A i bilaga 76 till tillämpningskodexen så att den berörda koden för de ekonomiska villkoren inte längre kan tillämpas på solfångarglas som skulle vara föremål för en preliminär eller slutgiltig antidumpningstull eller en provisorisk eller slutgiltig utjämningstull om det deklarerades för övergång till fri omsättning.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning, dvs. den 8 december 2015.

Mera information: Tulrådgivningen, tfn 0295 5201 (privatkunder) eller 0295 5202 (företag)
>> Fråga tullrådgivningen

EUT L 301, 18.11.2015, s. 12

TMD