Hoppa till innehåll

Import av textilprodukter från Vitryssland och Nordkorea år 2010

22.12.2009 14.22
Pressmeddelande

203/2009, RAS/LL

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1258/2009 har fördelningen och förvaltningen av autonoma textilkvoter för år 2010 fastställts. Förordningen publicerades den 19 december 2009 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 338/2009.

Förordningen gäller importen från Vitryssland och Nordkorea.

Kvoterna fördelas i den ordning som kommissionen tar emot ansökningar från varje medlemsland. I Finland lämnas ansökningarna till Tullstyrelsen med blankett 654.

I bilagan nedan anges de maximala kvantiteter som en importör kan ansöka om. När minst 50 % av den beviljade kvantiteten utnyttjats, kan importören göra en ny ansökan. Utfärdande av importtillstånd förutsätter att det finns ett kontrakt om leverans av varorna.

De maximikvantiteter som en importör kan ansöka om i varje kategori finns i bilagan nedan.

Bilaga: EUT L 338, 19.12.2009, s. 26 – 28, bilaga I.

TMD