Hoppa till innehåll

Import av textilprodukter från Vitryssland och Nordkorea år 2014

2.1.2014 10.46 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 9.37
Pressmeddelande

1/2014, MSR

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1281/2013 har regler för förvaltning och fördelning av autonoma textilkvoter för år 2014 fastställts. Förordningen publicerades den 11 december 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 332/2013. Förordningen gäller import från Vitryssland och Nordkorea.

Kvoterna fördelas i den ordning som kommissionen tar emot ansökningar från medlemsländerna. I Finland lämnas ansökningarna till Tullen med blankett 654.

Maximikvantiteterna enligt förordningen tillämpas dock inte på näringsidkare som vid sin första ansökan för 2014 kan bevisa för Tullen att de i fråga om de berörda kategorierna och tredjeländerna importerat mer än de maximikvantiteterna som angetts för varje kategori enligt de importlicenser som beviljats dem för 2013.  

För dessa näringsidkare får Tullen tillåta import upp till de kvantiteter som importerades år 2013 från de berörda tredjeländerna och för de berörda kategorierna under förutsättning att detta ryms inom kvoten.

I bilagan nedan anges de maximala kvantiteter som en importör kan ansöka om. När minst 50 % av den beviljade kvantiteten utnyttjats kan importören göra en ny ansökan. En förutsättning för beviljande av importlicens är att det finns ett kontrakt om leverans av varorna.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

Kommissionens förordning (EU) nr 1281/2013, bilaga I

TMD