Hoppa till innehåll

Styrkande av gemenskapsstatus med ett T2L-dokument eller ett annat godtagbart dokument

4.11.2010 15.32 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 14.43
Pressmeddelande

172/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

           Föreskrift

Datum
4.11.2010

                 Dnr
                 172/010/10

Författningsgrund
Tullstyrelsens föreskrift dnr 89/010/10
Tullstyrelsens föreskrift dnr 184/010/09

Giltighetstid
Fr.o.m. 15.11.2010

Målgrupper
Tulldistrikten, sjöfartsbolag och deras representanter, innehavare av tillfälliga lager, speditörer och importörer av varor

Enligt Tullstyrelsens föreskrift dnr 89/010/10 av den 24 maj 2010 kan gemenskapsstatus för varor som transporteras på ett fartyg som inte trafikerar en reguljär linje styrkas elektroniskt med en summarisk införseldeklaration eller en summarisk deklaration som lämnas in till AREX-systemet för tillfällig lagring av varor. Förfarandet möjliggör att dessa varor automatiskt kan kvitteras som tullklarerade och att de inte antecknas i det tillfälliga lagrets bokföring i onödan.

Ifall varornas gemenskapsstatus inte har styrkts på ovannämnda sätt ska den styrkas med ett T2L-dokument eller ett annat godtagbart dokument vid det införseltullkontor där varorna anges som tullklarerade i AREX-systemet.

Dokumentet med vilket varornas gemenskapsstatus styrks ska i så fall innehålla det MRN- och varupostnummer för varorna som angetts i den summariska införseldeklarationen/summariska deklarationen. Ifall någon summarisk deklaration över varorna inte har lämnats in till AREX-systemet ska ett PortNet-nummer anges i dokumentet som styrker gemenskapstatusen. Speditörer och ombud ska avisera innehavaren av T2L-dokumentet eller det andra godtagbara dokumentet med vilket varornas gemenskapsstatus styrks om MRN- och varupostnumret eller om PortNet-numret som fås från PortNet-systemet.

Innehavare av tillfälliga lager får överlåta varorna endast mot ett sådant dokument som styrker gemenskapsstatusen och som innehåller MRN- och varupostnumret eller PortNet-numret för varorna. En förutsättning för överlåtelsen är också att dokumentet innehåller införseltullkontorets anteckningar om godkännande samt datumstämpel och underskrift. Dokumentet bifogas till lagerhavarens bokföring som verifikat över överlåtelsen.

TMD