Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, maj 2018

31.7.2018 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade medan exportpriserna ökade i maj

Värdet på Finlands export av varor minskade med fem procent i maj enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 5,3 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 3,8 procent men exportvolymen minskade med 7,6 procent. I januari-maj har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde ökade med fyra procent i maj och värdet var 5,6 miljarder euro. Importpriserna ökade med 6,9 procent men importvolymen minskade med 1,1 procent. I januari-maj ökade det totala importvärdet med sex procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 273 miljoner euro i maj. I januari-maj hade handelsbalansen ett underskott på 801 miljoner euro. I maj året innan var överskott i handelsbalansen 205 miljoner euro och i januari-maj samma år hade handelsbalansen ett underskott på 996 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i maj jämfört med året innan. Indextalet låg på 98,6 i maj då det i maj året innan var 101,5. I april låg indextalet på 96,7.

Exporten av industrimaskiner, skogsprodukter, metaller, malmer och bilar ökade i maj. Värdet på export av transportutrustning, elektrisk utrustning och maskiner, petroleumprodukter och andra kemiska produkter och instrument och mätare minskade.

Exporten till EU-länder minskade med tio procent i maj. Exporten till länder utanför EU ökade med tre procent. Exporten ökade till Ryssland, Sverige, Kina, Storbritannien och Frankrike. Exporten till Tyskland, Nederländerna och USA minskade. Importen både från EU-länderna och från länder utanför EU ökade med fyra i maj. Importen sjönk mest från Kina och Frankrike. Importen från Ryssland, Tyskland, Sverige, Nederländerna och USA ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Maj Förändring

Januari-maj

Förändring
2017 2018 % 2017 2018 %
Export (fob) 5 604 5 328 -5 24 633 26 374 +7
Import (cif) 5 399 5 601 +4 25 628 27 175 +6
Balans 205 -273   -996 -801  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Maj Förändring Medeltal* Förändring
  2017:05 2018:05 2018:05/
2018:04
2018:05/
2017:05
2017:06-2018:05 2017:06-2018:05/
2016:06-2017:05
Volymindex
Export 112,2 103,7 -5,8 -7,6 101,4 +6,8
Import 110,5 109,3 +3,0 -1,1 107,0 +5,5
Enhetsvärdeindex
Export 112,4 116,7 +2,7 +3,8 113,8 +3,4
Import 110,7 118,4 +0,7 +6,9 113,8 +4,8
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.8.2018