Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Maj 2016

29.7.2016 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna minskade i maj

Värdet på Finlands export av varor minskade med sex procent i maj enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,3 miljarder euro. Exportpriserna minskade med 4,8 procent och exportvolymen med 0,7 procent. I januari-maj har det sammanlagda värdet på exporten minskat med åtta procent.

Importens värde ökade med fem procent i maj och värdet var något över 4,4 miljarder euro. Importpriserna minskade med 6,2 procent men importvolymen ökade med 14,5 procent. I januari-maj minskade det totala importvärdet med två procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 125 miljoner euro i maj. I januari-maj hade handelsbalansen ett underskott på 1,3 miljarder euro. I maj året innan var överskott i handelsbalansen 391 miljoner euro och i januari-maj samma år hade handelsbalansen ett överskott på 82 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna sjönk mer än exportpriserna, förbättrades bytesförhållandet i maj jämfört med året innan. Indextalet låg på 101,2 i maj då det i maj året innan var 99,7. I april 2016 låg indextalet på 100,6.

Exporten av oljeprodukter, kemiska produkter och skogsindustriprodukter ökade jämfört med maj året innan. Exporten av maskiner och apparater, transportmedel och metaller minskade. Importen av livsmedel och metaller föll, medan importen av andra viktiga produktgrupper ökade.

Exporten till EU-länder minskade med nio procent i maj och exporten till länder utanför EU med tre procent. Exporten ökade till Sverige, Kina, Storbritannien och Frankrike. Exporten till Tyskland, Ryssland, Nederländerna och USA minskade. Importen från EU-länderna ökade med två procent och från länder utanför EU med tio procent i maj. Importen sjönk mest från Nederländerna och USA. Importen från Ryssland, Tyskland, Kina, Storbritannien och Frankrike ökade.

Tabell 1. Total utvecklingen (milj.euro)
  Maj Förändring Januari-maj Förändring
2015 2016 % 2015 2016 %
Export (fob) 4 617 4 317 -6 22 415 20 686 -8
Import (cif) 4 226 4 442 +5 22 333 21 985 -2
Balans 391 -125   +82 -1 299  
Tabell 2. Index för utrikeshandel
2010=100 Maj Förändring Medeltal* Förändring
  2015:05 2016:05 2016:05/
2016:04
2016:05/
2015:05
2015:06-2016:05 2015:06-2016:05/
2014:06-2015:05
Volymindex
Export 93,4 92,7 -0,4 -0,7 92,9 -4,2
Import 85,8 98,3 -2,1 +14,5 99,1 +1,3
Enhetsvärdeindex
Export 111,0 105,7 +1,3 -4,8 105,4 -1,3
Import 111,4 104,4 +0,6 -6,2 103,9 -4,0
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Tanhua, Pekka tfn 040 332 2155
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.8.2016