Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, januari 2020

31.3.2020 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna sjönk i januari

Värdet på Finlands export av varor minskade med 17,3 procent i januari jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,8 miljarder euro. Exportvolymerna sjönk med 16,6 procent medan exportpriserna minskade endast med 0,1 procent jämfört med året innan. Värdet på importen sjönk med 3,7 procent i januari till cirka 5,1 miljarder euro. Importpriserna ökade med 3,5 procent men importvolymerna minskade med 5,9 procent jämfört med januari 2019.

Handelsbalansen visade ett underskott på 300 miljoner euro i januari 2020. I januari 2019 visade handelsbalansen däremot ett överskott på 516 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk och importpriserna ökade, försämrades bytesförhållandet i januari jämfört med året innan. Indextalet låg på 96,8 då det i januari föregående år låg på 100,3. I december 2019 låg indextalet på 98,6.

Exporten minskade i de flesta varugrupper i januari. Exportvärdet av transportmedel sjönk kraftigt i januari beroende på referensmånadens fartygsleveranser. Nedgången var 67,8 procent. Detta påverkade även den totala förändringen av varuexporten. Räknat utan inverkan av fartygsleveranserna skulle den totala exporten ha minskat med 6,8 procent i januari. Värdet av exporten på skogsindustriprodukter sjönk med 13,9 procent och av petroleumprodukter med 24,1 procent. Exporten av övriga kemiska industrins produkter minskade med 9,1 procent samt av metaller och metallprodukter med 7,5 procent. Exportvärdet av industrimaskiner och utrustning ökade däremot, med 3,0 procent men exporten av elektriska maskiner och utrustning minskade med 3,9 procent. Exporten av livsmedel minskade med 1,4 procent medan exporten av instrument och mätare ökade med 8,1 procent.  

Importen av industrins insatsvaror minskade med 4,1 procent och importen av investeringsvaror med 3,8 procent i januari. Importvärdet av raffinerade driv- och smörjmedel sjönk med 20,7 procent medan importvärdet av de oraffinerade ökade med 2,4 procent. Även importen av transportmedel och delar gick ned, med 3,5 procent. Däremot ökade importen av livsmedel och drycker 0,9 procent men importen av konsumtionsvaror sjönk med 3,5 procent.

Exporten till EU-länderna minskade med 21,0 procent och exporten till länder utanför EU med 11,2 procent i januari. Exporten till Nederländerna och Kina ökade i januari, men exporten till andra större länder minskade. Importen från EU-länder minskade med 4,7 procent och importen från länder utanför EU med 2,2 procent i januari. Importen från USA, Kina och Nederländerna ökade medan importen från Tyskland, Sverige och Ryssland minskade i januari.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Januari 2019 Januari 2020 Förändring %
Export (fob) 5 837 4 825 -17,3
Import (cif) 5 321 5 125 -3,7
Balans 516 -300  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Januari 2019 Januari 2020 Förändring %
2020:01/2019:12
Förändring %
2020:01/2019:01
Medeltal *
2019:02-2020:01
Förändring %
2019:02-2020:01/
2018:02-2019:01
Volymindex för export 112,3 93,7 -13,5 -16,6 101,4 -1,3
Volymindex för import 104,1 97,9 -4,4 -5,9 105,8 +0,4
Enhetsvärdeindex för export 117,0 117,0 -0,6 -0,1 118,6 +0,9
Enhetsvärdeindex för import 116,7 120,9 +1,3 +3,5 118,1 -1,5

* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2017-2020
  • Finlands export och import 2017-2020

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.4.2020