Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Januari 2016

31.3.2016 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade medan exportpriserna ökade i januari

Värdet på Finlands export av varor minskade med tio procent i januari enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet var nästan 3,6 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 1,8 procent men exportvolymen minskade med tio procent.

Importens värde minskade med åtta procent i januari och värdet var 3,9 miljarder euro. Importpriserna ökade med 1,8 procent men importvolymen minskade med nio procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 357 miljoner euro i januari. I januari året innan var underskott i handelsbalansen 301 miljoner. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna och exportpriserna ökade i samma takt, låg bytesförhållandet i januari på samma nivå som året innan. Indextalet låg på 102,2. I december 2015 låg indextalet på 101,7.

Exporten av nästan alla huvudvarukategorier minskade i januari. Exporten av elektriska maskiner och apparater låg på samma nivå som året innan. Importen av elektriska maskiner och apparater ökade, medan importen av alla andra huvudvarukategorier föll.

Exporten till EU-länder minskade med åtta per cent i januari. Exporten till länder utanför EU minskade med 12 procent. Exporten ökade enbart till Kina av de viktigaste exportländerna. Importen från EU-länderna minskade med åtta procent och från länder utanför EU också med åtta procent i januari. Importen från Kina ökade, men minskade från de andra största importländerna.

Tabell 1. Total utvecklingen (milj.euro)
2010=100

Januari

Förändring
2015 2016 %
Export (fob) 3 942 3 556 -10
Import (cif) 4 243 3 913 -8
Balans -301 -357  
Tabell 2. Index för utrikeshandel
2010=100 Januari Förändring Medeltal* Förändring
  2015:01 2016:01 2016:01/
2015:12
2016:01/
2015:01
2015:02-2016:01 2015:02-2016:01/
2014:02-2015:01
Volymindex
Export 84,7 76,1 -22,8 -10,0 94,0 -4,7
Import 95,7 87,1 -18,1 -9,0 97,6 -1,2
Enhetsvärdeindex
Export 104,1 106,0 +0,1 +1,8 106,7 +1,0
Import 101,9 103,8 -0,4 +1,8 105,2 -3,9
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.4.2016