Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, september 2018

30.11.2018 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade medan exportpriserna ökade i september

Värdet på Finlands export av varor ökade med två procent i september enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 5,1 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 7,9 procent men exportvolymen minskade med 4,4 procent. I januari-september har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde ökade med en procent i september och värdet var 5,3 miljarder euro. Importpriserna ökade med 10,1 procent men importvolymen minskade med 7,2 procent. I januari-september ökade det totala importvärdet med sex procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 165 miljoner euro i september. I januari-september hade handelsbalansen underskottet på nästan två miljarder euro. I september året innan var underskott i handelsbalansen 260 miljoner euro och i januari-september samma år hade handelsbalansen ett underskott på nästan två miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i september jämfört med året innan. Indextalet låg på 97,4 i september då det i september året innan var 99,4. I augusti 2018 låg indextalet på 95,9.

Exporten av elektriska maskiner och apparater, kemiska produkter, skogsindustriprodukter och metaller ökade jämfört med september året innan. Exporten av industriella maskiner, transportmedel och oljeprodukter minskade. Importen av elektriska maskiner och apparater, råolja och oljeprodukter och kemiska produkter växte, men importen av industriella maskiner, transportmedel, livsmedel och metaller föll.

Exporten till EU-länder ökade med en procent i september och exporten till länder utanför EU med fem procent. Exporten ökade till Sverige, Nederländerna, USA, Kina och Storbritannien. Exporten till Ryssland och Tyskland minskade. Importen från EU-länderna minskade med nio procent men ökade från länder utanför EU med 16 procent i september. Importen sjönk mest från Tyskland, Kina och Storbritannien. Importen från Ryssland, Nederländerna och USA ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning September 2017 September 2018 Förändring % Januari-september 2017 Januari-september 2018 Förändring %
Export (fob) 5 011 5 134 +2 44 297 47 229 +7
Import (cif) 5 271 5 299 +1 46 256 49 201 +6
Balans -260 -165   -1 959 -1 972  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index September 2017 September 2018 Förändring %
2018:09/2018:08
Förändring %
2018:09/2017:09
Medeltal *
2017:10-2018:09
Förändring %
2017:10-2018:09/
2016:10-2017:09
Volymindex för export 102,5 98,1 +1,4 -4,4 101,0 +3,5
Volymindex för import 108,1 100,3 -1,8 -7,2 105,5 +1,0
Enhetsvärdeindex för export 110,2 118,9 +0,2 +7,9 116,3 +4,5
Enhetsvärdeindex för import 110,9 122,1 -1,4 +10,1 118,0 +7,3

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.12.2018