Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, september 2017

30.11.2017 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i september

Värdet på Finlands export av varor ökade med nio procent i september enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan fem miljarder euro. Exportpriserna växte med 0,9 procent och exportvolymen med 8,6 procent. I januari-september har det sammanlagda värdet på exporten ökat med 15 procent.

Importens värde växte med 11 procent i september och värdet var 5,2 miljarder euro. Importpriserna ökade med 4,5 procent och importvolymen med 7,5 procent. I januari-september ökade det totala importvärdet med 14 procent jämfört med samma period året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 213 miljoner euro i september. I januari-september hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 1,7 miljarder euro. I september året innan var underskottet i handelsbalansen 103 miljoner euro och i januari-september samma år hade handelsbalansen ett underskott på 2,1 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i september jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,4 i september då det i september året innan låg på 102,9. I augusti 2017 var indextalet 100,7.

Exporten växte i de flesta större varugrupper. Värdet på exporten av bilar samt industrins maskiner och apparater ökade kraftigt. Tillväxten i exporten av pappersmassa var också hög. Exporten av läkemedel samt plaster minskade däremot. Importen av varor ökade i alla huvudkategorier med undantag av konsumtionsvaror.

Exporten till både EU-länder och till länder utanför EU växte med nio procent i september. Exporten ökade mest till Tyskland, Sverige, Nederländerna, Kina och Frankrike. Exporten till USA och Storbritannien minskade. Importen från EU-länderna ökade med tio procent och från länder utanför EU med 12 procent i september. Importen sjönk från Nederländerna men ökade från övriga större importländer. 

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  September Förändring Januari-september Förändring
2016 2017 % 2016 2017 %
Export (fob) 4 570 4 974 +9 38 277 44 190 +15
Import (cif) 4 673 5 188 +11 40 352 45 857 +14
Balans -103 -213   -2 075 -1 667  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 September Förändring Medeltal* Förändring
  2016:09 2017:09 2017:09/
2017:08
2017:09/
2016:09
2016:10-2017:09 2016:10-2017:09/
2015:10-2016:9
Volymindex
Export 94,4 102,5 +7,0 +8,6 97,6 +6,1
Import 100,5 108,1 +5,8 +7,5 104,5 +5,2
Enhetsvärdeindex
Export 109,1 110,2 -1,6 +0,9 111,2 +5,1
Import/ 106,1 110,9 -0,2 +4,5 110,0 +5,7
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.12.2017