Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2019

31.1.2020 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymerna och exportpriserna sjönk i november

Värdet på Finlands export av varor minskade med 12,1 procent i november jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 5,1 miljarder euro. Exportvolymerna minskade med 11,0 procent och exportpriserna med 1,0 procent från året innan.

Värdet på importen sjönk med 9,8 procent i november till cirka 5,2 miljarder euro. Importpriserna minskade med 7,0 procent och importvolymerna med 3,0 procent jämfört med november 2018.

I januari-november ökade exportens värde med 0,9 procent, medan importens värde minskade med 1,5 procent från motsvarande period 2018.

Handelsbalansen visade ett underskott på 143 miljoner euro i november. I januari-november hade handelsbalansen ett underskott på en miljard euro. I november 2018 uppvisade handelsbalansen ett underskott på 13 miljoner euro och i januari-november ett underskott på cirka 2,5 miljarder euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna sjönk mer än exportpriserna, förbättrades bytesförhållandet i november jämfört med året innan. Indextalet låg på 98,8 då det i november föregående år låg på 96,9. I oktober 2019 låg indextalet på 103,2.

Exporten av maskiner och utrustning samt personbilar minskade. Exporten av petroleumprodukter och andra kemiska industriprodukter sjönk också. Värdet på exporten av pappersmassa minskade kraftigt, och även värdet på exporten av papper- och kartong sjönk avsevärt. Exporten av metaller minskade också. Värdet på exporten av medicinska apparater och livsmedel ökade i november. Importen i alla större varugrupper minskade i november.

Exporten till EU-länder minskade med 14 procent och exporten till länder utanför EU med nio procent i november. Exporten till USA ökade i november, men exporten till andra stora exportländer minskade. Importen från EU-länder minskade med nio procent och från länder utanför EU med 12 procent i november. Importen från alla större importländer minskade i november. Exporten till EU-länderna förblev på samma nivå som under 2018 i januari-november, men exporten till länder utanför EU ökade med tre procent. Under samma period förblev importen från EU-länderna på föregående års nivå, men importen från länder utanför EU minskade med fyra procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning November 2018 November 2019 Förändring % Januari-november  2018 Januari-november 2019 Förändring %
Export (fob) 5 776 5 077 -12,1 58 734 59 259 +0,9  
Import (cif) 5 790 5 220 -9,8 61 209 60 293 -1,5
Balans -13 -143   -2 476 -1 033  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index November 2018 November 2019 Förändring %
2019:11/2019:10
Förändring %
2019:11/2018:11
Medeltal *
2018:12-2019:11
Förändring %
2018:12-2019:11/
2017:12-2019:11
Volymindex för export 109,9 97,8 -9,3 -11,0 101,8 +0,0
Volymindex för import 108,8 101,1 -10,8 -7,0 106,5 +1,3
Enhetsvärdeindex för export 119,0 117,9 -1,6 -1,0 118,7 +1,3
Enhetsvärdeindex för import 122,9 119,2 +2,8 -3,0 117,6 -1,8

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  https://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019, november 2019
  • Finlands export och import 2016-2019, november 2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.2.2020