Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2018

31.1.2019 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i november

Värdet på Finlands export av varor ökade med nio procent i november enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 5,8 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 3,3 procent och exportvolymen ökade med 6,5 procent. I januari-november har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde ökade med fem procent i november och värdet var 5,8 miljarder euro. Importpriserna ökade med 8,9 procent men importvolymen minskade med 3,0 procent. I januari-november ökade det totala importvärdet med sju procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 25 miljoner euro i november. I januari-november hade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,2 miljarder euro. I november året innan var underskottet i handelsbalansen 238 miljoner euro och i januari-november samma år hade handelsbalansen ett underskott på 2,4 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i november jämfört med året innan. Indextalet låg på 96,8 i november då det i november året innan var 102,1. I oktober 2018 låg indextalet på 97,2.

Exporten ökade i november i nästan alla huvudgrupper av varor. Exporten av maskiner och utrustning växte stadigt. Värdet på exporten av pappersmassa var rekordhögt i november, men tillväxten i pappers- och kartongexporten var mer måttlig. Exporten av raffinerade petroleumprodukter och andra kemiska industriprodukter ökade också. Järn- och stålexporten växte kraftigt. Exporten av instrument och mätare samt koppar och zink minskade däremot märkbart. Importen i alla större varugrupper växte i november.

Exporten till EU-länder ökade med nio procent i november och exporten till länder utanför EU med åtta procent. Exporten till USA minskade, men ökade till andra viktiga länder. Importen från EU-länderna ökade med tre procent och från länder utanför EU med sju procent i november. Importen sjönk mest från Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Importen från Ryssland, Sverige, USA och Kina ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning November 2017 November 2018 Förändring % Januari-november 2017 Januari-november 2018 Förändring %
Export (fob) 5 300 5 763 +9 54 935 58 930 +7
Import (cif) 5 538 5 787 +5 57 343 61 094 +7
Balans -238 -25   -2 408 -2 164  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index November 2017 November 2018 Förändring %
2018:11/2018:10
Förändring %
2018:11/2017:11
Medeltal *
2017:12-2018:11
Förändring %
2017:12-2018:11/
2016:12-2017:11
Volymindex för export 103,2 109,9 -0,1 +6,5 101,8 +2,6
Volymindex för import 112,1 108,8 -3,1 -3,0 105,1 -1,3
Enhetsvärdeindex för export 115,3 119,0 -0,3 +3,3 117,1 +4,3
Enhetsvärdeindex för import 112,9 122,9 +0,1 +8,9 119,8 +8,3

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.2.2019