Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2017

31.1.2018 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i november

Värdet på Finlands export av varor ökade med 15 procent i november enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 5,2 miljarder euro. Exportpriserna steg med 5,5 procent och exportvolymen ökade med 9,9 procent. I januari-november har det sammanlagda värdet på exporten ökat med 16 procent.

Importens värde ökade med 14 procent i november och värdet var nästan 5,5 miljarder euro. Importpriserna steg med 3,0 procent och importvolymen ökade med 12,4 procent. I januari-november växte det totala importvärdet med 14 procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 242 miljoner euro i november. I januari-november hade handelsbalansen ett underskott på 2,1 miljarder euro. I november året innan var underskottet i handelsbalansen 256 miljoner euro och i januari-november samma år hade handelsbalansen ett underskott på 2,6 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i november jämfört med året innan. Indextalet låg på 102,1 i november då det i november året innan var 99,7.

Exporten inom samtliga större industrigrenar visade tillväxt i november. Exporten av skogsindustriprodukter ökade markant. Tillväxten i exporten av maskiner och utrustning var också snabb. Även exporten av personbilar, metaller, malmer och kemiska produkter ökade. Importen av mat och konsumtionsvaror minskade i november, men importen inom andra större varugrupper ökade. Importen av motorfordon, råolja och malmer ökade mest.

Exporten till EU-länder ökade med 16 procent i november och exporten till länder utanför EU steg med 13 procent. Exporten ökade mest till Ryssland, Tyskland, Sverige, Kina, Storbritannien och Frankrike. Exporten till Nederländerna minskade. Importen från EU-länderna ökade med 13 procent och från länder utanför EU med 15 procent i november. Importen sjönk mest från Nederländerna och USA. Importen från Tyskland, Sverige, Kina, Storbritannien och Frankrike ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  November Förändring Januari-november Förändring
2016 2017 % 2016 2017 %
Export (fob) 4 566 5 236 +15 47 376 54 808 +16
Import (cif) 4 822 5 478 +14 49 963 56 927 +14
Balans -256 -242   -2 588 -2 119  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 November Förändring Medeltal* Förändring
  2016:11 2017:11 2017:11/
2017:10
2017:11/
2016:11
2016:12-2017:11 2016:12-2017:11/
2015:12-2016:11
Volymindex
Export 93,9 103,2 -3,1 +9,9 99,2 +8,4
Import 99,7 112,1 -1,1 +12,4 106,5 +7,9
Enhetsvärdeindex
Export 109,2 115,3 +1,8 +5,5 112,3 +5,4
Import 109,5 112,9 +1,8 +3,0 110,6 +5,4
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
​fö[email protected]

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.2.2018