Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, November 2016

31.1.2017 9.00Tullen, Statistik

Exportpriserna ökade i november

Värdet på Finlands export av varor ökade med fyra procent i november enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,5 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 4,8 procent och exportvolymen låg på samma nivå som året innan. I januari-november har det sammanlagda värdet på exporten minskat med fyra procent.

Importens värde ökade med tre procent i november och värdet var något över 4,7 miljarder euro. Importpriserna ökade med 5,7 procent medan importvolymen minskade med 1,5 procent. Importens värde låg på samma nivå som året innan i januari-november.

Handelsbalansen visade ett underskott på 213 miljoner euro i november. I januari-november hade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,4 miljarder euro. I november året innan var underskott i handelsbalansen 240 miljoner euro och i januari-november samma år hade handelsbalansen ett underskott på 351 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i november jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,7 i november då det i november året innan var 100,6. I oktober 2016 låg indextalet på 100,2.

Exporten av elektriska maskiner och apparater, oljeprodukter, skogsindustriprodukter och metaller ökade jämfört med november året innan. Exporten av industriella maskiner, transportmedel och kemiska produkter minskade. Importen av maskiner och apparater, oljeprodukter, livsmedel och metaller ökade, medan importen av transportmedel och kemiska produkter sjönk.

Exporten till EU-länder ökade med en procent och exporten till länder utanför EU med nio procent i november. Exporten ökade till Sverige, Nederländerna, USA, Kina, Frankrike och Ryssland. Exporten till Tyskland och Storbritannien minskade. Importen från EU-länderna minskade med två procent medan ökade från länder utanför EU med 13 procent i november. Importen sjönk mest från Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Frankrike. Importen från Ryssland, Tyskland, USA och Kina ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

 
November

Förändring

Januari-november

Förändring
2015 2016 % 2015 2016 %
Export (fob) 4 340 4 56 +4 49 264 47 284 -4
Import (cif) 4 580 4 729 +3 49 615 49 644 +0
Balans -240 -213   -351 -2 360  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 November Förändring Medeltal* Förändring
  2015:11 2016:11 2016:11/
2016:10
2016:11/
2015:11
2015:12-2016:11 2015:12-2016:11/
2014:12-2015:11
Volymindex
Export 93,9 93,9 -1,8 +0,0 91,5 -3,5
Import 101,3 99,7 -1,8 -1,5 98,7 +0,8
Enhetsvärdeindex
Export 104,2 109,2 +2,1 +4,8 106,5 +0,2
Import 103,6 109,5 +2,5 +5,7 104,9 -0,3
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2013─2016
  • Finlands export och import 2013─2016

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.2.2017