Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, mars 2019

31.5.2019 9.00Tullen, Statistik

Exportpriserna steg, men exportvolymen minskade i mars

Värdet på Finlands export av varor låg på samma nivå som året innan i mars enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 5,4 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 2,9 procent men exportvolymen minskade med 2,2 procent. Under första kvartalet i år ökade det totala exportvärdet med sex procent jämfört med samma period året innan.

Importens värde minskade med tre procent i mars och var något under 5,6 miljarder euro. Importvolymen minskade med 0,5 procent och importpriserna med 0,2 procent. Under första kvartalet i år minskade det totala importvärdet med en procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 134 miljoner euro i mars Under första kvartalet i år visade dock handelsbalansen ett överskott på 255 miljoner euro. I mars 2018 visade handelsbalansen ett underskott på 297 miljoner euro och i januari-mars var det sammanlagda underskottet 892 miljoner euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade och importpriserna minskade, förbättrades bytesförhållandet i mars jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,9 i mars då det i mars året innan låg på 97,8. I februari 2019 låg indextalet på 100,1.

Exporten av maskiner och utrustning minskade något i mars. Nedgången i värdet av exporten av oljeprodukter var måttlig. Värdet av övriga kemiska industrins export minskade något snabbare. Värdet på pappers- och kartongexporten minskade också något. Nedgången i värdet av metallexporten var relativt snabb. I mars ökade exporten av transportutrustning och instrument. Värdet av importen av industriprodukter, kapitalvaror, bränsle och smörjmedel samt konsumtionsvaror minskade, men värdet av importen av transportutrustning ökade i mars.

Både exporten till EU-länder och till icke-EU länder låg på samma nivå som året innan i mars. Exporten till Tyskland och Nederländerna föll. Exporten till USA, Storbritannien, Sverige och Ryssland ökade. Importen från EU-länder sjönk med en procent och importen från länder utanför EU med fem procent i mars. Importen från Tyskland, Nederländerna, Ryssland och USA minskade, men importen från Sverige och Kina ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Mars 2018 Mars 2019 Förändring % Januari-mars 2018 Januari-mars 2019 Förändring %
Export (fob) 5 431 5 444 +0 15 452 16 377 +6
Import (cif) 5 728 5 578 -3 16 344 16 121 -1
Balans -297 -134   -892 255  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Mars 2018 Mars 2019 Förändring %
2019:03/2019:02
Förändring %
2019:03/2018:03
Medeltal *
2018:04-2019:03
Förändring %
2018:04-2019:03/
2017:04-2018:03
Volymindex för export 106,2 103,9 +5,1 -2,2 102,9 +2,4
Volymindex för import 109,8 109,2 +6,7 -0,5 105,4 -1,3
Enhetsvärdeindex för export 115,7 119,0 +1,1 +2,9 118,1 +4,2
Enhetsvärdeindex för import 118,2 118,0 +0,3 -0,2 120,1 +6,6

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019
  • Finlands export och import 2016-2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.6.2019