Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Mars 2016

31.5.2016 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna minskade i mars

Värdet på Finlands export av varor minskade med tio procent i mars enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,4 miljarder euro. Exportpriserna minskade med 2,4 procent och exportvolymen med 6,6 procent. I januari-mars har det sammanlagda värdet på exporten minskat med sju procent.

Importens värde minskade med åtta procent i mars och värdet var nästan 4,7 miljarder euro. Importpriserna minskade med 2,1 procent och importvolymen med 3,1 procent. I januari-mars minskade det totala importvärdet med sju procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 278 miljoner euro i mars. I januari-mars hade handelsbalansen ett underskott på 819 miljoner euro. I mars året innan var underskott i handelsbalansen 196 miljoner euro och i januari-mars samma år hade handelsbalansen ett underskott på 777 miljoner euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk mer än importpriserna, försämrades bytesförhållandet i mars jämfört med året innan. Indextalet låg på 102,5 i mars då det i mars året innan var 102,8. I februari 2016 låg indextalet på 103,4.

Exporten av nästan alla viktiga varukategorier minskade i mars. Endast exporten av skogsindustriprodukter låg på samma nivå som året innan. Importen av elektriska maskiner och utrustningar samt transportmedel ökade, medan importen av andra huvudkategorier minskade.

Exporten till EU-länder minskade med åtta per cent och exporten till länder utanför EU med 13 procent i mars. Exporten till nästan alla viktiga handelsländer minskade. Importen från EU-länderna minskade med sju procent och från länder utanför EU med tio procent i mars. Importen ökade enbart från USA och Frankrike.

Tabell 1. Total utvecklingen (milj.euro)
  Mars Förändring Januari-mars Förändring
2015 2016 % 2015 2016 %
Export (fob) 4 872 4 392 -10 12 995 12 046 -7
Import (cif) 5 068 4 670 -8 13 772 12 865 -7
Balans -196 -278   -777 -819  
Tabell 2. Index för utrikeshandel
2010=100 Mars Förändring Medeltal* Förändring
  2015:03 2016:03 2016:03/
2016:02
2016:03/
2015:03
2015:04-2016:03 2015:04-2016:03/
2014:04-2015:03
Volymindex
Export 101,4 94,7 +6,6 -6,6 93,4 -5,4
Import 108,3 105,0 +8,7 -3,1 97,2 -2,9
Enhetsvärdeindex
Export 107,9 105,4 +1,1 -2,4 106,3 +0,5
Import 105,0 102,8 +2,0 -2,1 104,8 -3,3
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.6.2016