Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2017

29.12.2017 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i oktober

Värdet på Finlands export av varor ökade med 17 procent i oktober enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,3 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 5,8 procent och exportvolymen med 11,4 procent. I januari-oktober har det sammanlagda värdet på exporten ökat med 16 procent.

Importens värde ökade med 14 procent i oktober och värdet var något över 5,4 miljarder euro. Importpriserna ökade med 3,8 procent och importvolymen med 11,7 procent. I januari-oktober ökade det totala importvärdet med 14 procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 133 miljoner euro i oktober. I januari-oktober hade handelsbalansen ett underskott på över 1,8 miljarder euro. I oktober året innan var underskott i handelsbalansen 256 miljoner euro och i januari-oktober samma år hade handelsbalansen ett underskott på över 2,3 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i oktober jämfört med året innan. Indextalet låg på 102,1 i oktober då det i oktober året innan var 100,2. I september 2017 låg indextalet på 99,4.

Exporten av industriella maskiner, elektriska maskiner och apparater, transportmedel, skogsindustriprodukter och metaller ökade jämfört med oktober året innan. Exporten av oljeprodukter och kemiska produkter minskade. Importen av konsumtionsvaror minskade, men importen av andra huvudgrupper ökade i oktober.

Exporten till EU-länder ökade med 22 procent i oktober och exporten till länder utanför EU med tio procent. Exporten ökade till Ryssland, Tyskland, Sverige, Kina, Storbritannien och Frankrike. Exporten till Nederländerna och USA minskade. Importen från EU-länderna ökade med 17 procent och från länder utanför EU med nio procent i oktober. Importen från USA minskade medan importen från andra större handelspartner ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Oktober Förändring Januari-oktober Förändring
2016 2017 % 2016 2017 %
Export (fob) 4 533 5 311 +17 42 810 49 540 +16
Import (cif) 4 789 5 445 +14 45 141 51 371 +14
Balans -256 -133   -2 331 -1 830  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Oktober Förändring Medeltal* Förändring
  2016:10 2017:10 2017:10/
2017:09
2017:10/
2016:10
2016:11-2017:10 2016:11-2017:10/
2015:11-2016:10
Volymindex
Export 95,6 106,5 +3,9 +11,4 98,5 +7,6
Import 101,6 113,4 +4,9 +11,7 105,5 +6,7
Enhetsvärdeindex
Export 107,0 113,2 +2,8 +5,8 111,8 +5,3
Import 106,8 110,9 +0,0 +3,8 110,3 +5,6
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
​fö[email protected]

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.1.2018