Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Oktober 2016

30.12.2016 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade medan exportpriserna ökade i oktober

Värdet på Finlands export av varor minskade med fem procent i oktober enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,5 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 3,3 procent men exportvolymen minskade med 5,2 procent. I januari-oktober har det sammanlagda värdet på exporten minskat med fem procent.

Importens värde minskade med tre procent i oktober och värdet var 4,7 miljarder euro. Importpriserna ökade med 4,5 procent men importvolymen minskade med 5,8 procent. Det totala importvärdet låg på samma nivå som året innan I januari-oktober.

Handelsbalansen visade ett underskott på 192 miljoner euro i oktober. I januari-oktober hade handelsbalansen ett underskott på något över 2,1 miljarder euro. I oktober året innan var underskott i handelsbalansen 54 miljoner euro och i januari-oktober samma år hade handelsbalansen ett underskott på 111 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i oktober jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,2 i oktober då det i oktober året innan var 101,3. I september 2016 låg indextalet på 102,9.

Exporten av oljeprodukter och skogsindustriprodukter ökade jämfört med oktober året innan. Exporten av maskiner och apparater, transportmedel, kemiska produkter och metaller minskade. Importen av elektriska maskiner och apparater, oljeprodukter och metaller ökade, medan importen av industriella maskiner, transportmedel, kemiska produkter och livsmedel minskade.

Exporten till EU-länder minskade med 12 procent i oktober. Exporten till länder utanför EU ökade med fem procent. Exporten ökade till Nederländerna, USA, Kina och Ryssland. Exporten till Tyskland, Sverige och Storbritannien minskade. Importen från EU-länderna minskade med sex procent men ökade från länder utanför EU med två procent i oktober. Importen sjönk mest från Tyskland, USA, Storbritannien och Frankrike. Importen från Nederländerna och Kina ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

 
Oktober

Förändring

Januari-oktober

Förändring
2015 2016 % 2015 2016 %
Export (fob) 4 767 4 505 -5 44 924 42 731 -5
Import (cif) 4 821 4 698 -3 45 035 44 863 -0
Balans -54 -192   -111 -2 132  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Oktober Förändring Medeltal* Förändring
  2015:10 2016:10 2016:10/
2016:09
2016:10/
2015:10
2015:11-2016:10 2015:11-2016:10/
2014:11-2015:10
Volymindex
Export 100,8 95,6 +1,2 -5,2 91,5 -3,7
Import 107,8 101,6 +1,1 -5,8 98,8 +1,2
Enhetsvärdeindex
Export 103,6 107,0 -2,0 +3,3 106,1 -0,3
Import 102,3 106,8 +0,7 +4,5 104,4 -1,1
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
[email protected]

Finlands export och import 2013─2016
  • Finlands export och import 2013─2016

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.1.2017