Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2018

31.8.2018 9.00Tullen, Statistik

Exportpriserna ökade i juni

Värdet på Finlands export av varor ökade med fem procent i juni enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 5,4 miljarder euro. Exportpriserna steg med 5,9 procent men exportvolymen förblev på samma nivå som året innan. I januari-juni har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde ökade med två procent i juni och värdet var nästan 5,4 miljarder euro. Importpriserna ökade med 13,0 procent men importvolymen minskade med 7,7 procent. I januari-juni ökade det totala importvärdet med fem procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett överskott på 9 miljoner euro i juni. I januari-juni hade handelsbalansen ett underskott på 705 miljoner euro. I juni året innan var underskott i handelsbalansen 102 miljoner euro och i januari-juni samma år hade handelsbalansen ett underskott på 1,1 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i juni jämfört med året innan. Indextalet låg på 96,6 i juni då det i juni året innan var 103,1. I maj 2018 låg indextalet på 98,6.

Exporten av oljeprodukter, kemiska produkter, skogsindustriprodukter och metaller ökade jämfört med juni året innan. Exporten av elektriska maskiner och apparater och transportmedel minskade. Importen av elektriska maskiner och apparater, råolja och oljeprodukter, kemiska produkter och metaller ökade, medan importen av industriella maskiner, transportmedel och livsmedel föll.

Exporten till EU-länder ökade med fyra procent i juni. Exporten till länder utanför EU ökade med sex procent. Exporten ökade till Tyskland, Sverige, Nederländerna, USA och Storbritannien. Exporten till Ryssland, Kina och Frankrike minskade. Importen från EU-länderna minskade med fyra procent men ökade från länder utanför EU med 14 procent i juni. Importen sjönk mest från Storbritannien och Frankrike. Importen från Ryssland, Tyskland, Sverige, Nederländerna, USA och Kina ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Juni Förändring

Januari-juni

Förändring
2017 2018 % 2017 2018 %
Export (fob) 5 137 5 371 +5 29 771 31 844 +7
Import (cif) 5 239 5 363 +2 30 879 32 549 +5
Balans -102 +9   -1 108 -705  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Juni Förändring Medeltal* Förändring
  2017:06 2018:06 2018:06/
2018:05
2018:06/
2017:06
2017:07-2018:06 2017:07-2018:06/
2016:07-2017:06
Volymindex
Export 103,7 103,7 +0,0 +0,0 101,4 +6,7
Import 110,2 101,7 -7,0 -7,7 106,3 +4,0
Enhetsvärdeindex
Export 111,1 117,7 +0,8 +5,9 114,3 +3,8
Import 107,8 121,8 +2,9 +13,0 115,0 +5,7
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.9.2018