Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2017

31.8.2017 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i juni

Värdet på Finlands export av varor ökade med två procent i juni enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 5,1 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 2,0 procent och exportvolymen med 0,9 procent. I januari-juni har det sammanlagda värdet på exporten vuxit med 15 procent.

Importens värde ökade med nio procent i juni och värdet var något över 5,1 miljarder euro. Importpriserna ökade med 2,1 procent och importvolymen med 8,8 procent. I januari-juni ökade det totala importvärdet med 13 procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 68 miljoner euro i juni. I januari-juni hade handelsbalansen ett underskott på 881 miljoner euro. I juni året innan var överskottet i handelsbalansen 231 miljoner euro och i januari-juni samma år hade handelsbalansen ett underskott på nästan 1,2 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i juni jämfört med året innan. Indextalet låg på 103,1 i juni då det i juni året innan var 103,2. I maj låg indextalet på 101,5.

Exporten av industriella maskiner, kemiska produkter, skogsindustriprodukter och metaller ökade jämfört med juni året innan. Exporten av elektriska maskiner och apparater, transportmedel och oljeprodukter, minskade. Importen av elektriska maskiner och apparater, transportmedel, livsmedel och metaller växte, medan importen av industriella maskiner, råolja och oljeprodukter och kemiska produkter föll.

Exporten till EU-länder låg på samma nivå som i juni året innan. Exporten till länder utanför EU ökade med sex procent. Exporten ökade till Ryssland, Sverige, Nederländerna, USA, Kina, Storbritannien och Frankrike. Exporten till Tyskland minskade. Importen från EU-länderna ökade med 11 procent och från länder utanför EU med fem procent i juni. Importen sjönk mest från Sverige, Nederländerna och USA. Importen från Tyskland, Kina, Storbritannien och Frankrike ökade.

Tabell 1. Total utveckling

  Juni Förändring Januari-juni Förändring
2016 2017 % 2016 2017 %
Export (fob) 4 966 5 072 +2 25 801 29 654 +15
Import (cif) 4 735 5 141 +9 26 958 30 534 +13
Balans 231 -68   -1 157 -881  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Juni Förändring Medeltal* Förändring
  2016:06 2017:06 2017:06/
2017:05
2017:06/
2016:06
2016:07-2017:06 2016:07-2017:06/
2015:07-2016:06
Volymindex
Export 102,7 103,7 -7,6 +0,9 95,0 +1,8
Import 101,3 110,2 -0,3 +8,8 102,2 +2,4
Enhetsvärdeindex
Export 108,9 111,1 -1,2 +2,0 110,2 +4,4
Import 105,6 107,8 -2,7 +2,1 108,8 +5,1
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.9.2017