Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Juni 2016

31.8.2016 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i juni

Värdet på Finlands export av varor ökade med fem procent i juni enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 4,9 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 0,6 procent och exportvolymen med 5,2 procent. I januari-juni har det sammanlagda värdet på exporten dock minskat med fem procent.

Importens värde ökade med tre procent i juni och värdet var drygt 4,6 miljarder euro. Importpriserna minskade med 3,5 procent men importvolymen ökade med 8,6 procent. I januari-juni minskade det totala importvärdet med en procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett överskott på 299 miljoner euro i juni. I januari-juni hade handelsbalansen ett underskott på en miljard euro. I juni året innan var överskottet i handelsbalansen 177 miljoner euro och i januari-juni samma år hade handelsbalansen ett överskott på 266 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade och importpriserna sjönk, förbättrades bytesförhållandet i juni jämfört med året innan. Indextalet låg på 103,2 i juni då det i juni året innan var 99,0. I maj 2016, låg indextalet på 101,2.

Exporten av elektriska maskiner och apparater, transportmedel och oljeprodukter ökade jämfört med juni året innan. Exporten av industriella maskiner, kemiska produkter, skogsindustriprodukter och metaller minskade. Importen av industriella maskiner, elektriska maskiner och apparater, transportmedel och råolja ökade, medan importen av kemiska produkter och livsmedel minskade.

Exporten till EU-länder ökade med 15 procent i juni. Exporten till länder utanför EU minskade med åtta procent. Exporten ökade till Tyskland, Sverige och Frankrike. Exporten till Nederländerna, Kina och Storbritannien, minskade. Importen från EU-länderna ökade med tre procent och från länder utanför EU också med tre procent i juni. Importen sjönk mest från Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Importen från Sverige, USA, Kina och Frankrike ökade.

Tabell 1. Total utvecklingen (milj.euro)
  Juni Förändring Januari-juni Förändring
2015 2016 % 2015 2016 %
Export (fob) 4 687 4 929 +5 27 105 25 691 -5
Import (cif) 4 510 4 630 +3 26 839 26 697 -1
Balans 177 299   266 -1 006  
Tabell 2. Index för utrikeshandel
2010=100 Juni Förändring Medeltal* Förändring
  2015:06 2016:06 2016:06/
2016:05
2016:06/
2015:06
2015:07-2016:06 2015:07-2016:06/
2014:07-2015:06
Volymindex
Export 97,7 102,7 +10,8 +5,2 93,3 -3,7
Import 93,2 101,3 +3,1 +8,6 99,8 +2,4
 Enhetsvärdeindex
Export 108,3 108,9 +3,1 +0,6 105,5 -1,4
Import 109,4 105,6 +1,1 -3,5 103,5 -4,2
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.9.2016