Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, december 2019

28.2.2020 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymerna ökade men exportpriserna sjönk i december

Värdet på Finlands export av varor ökade med 13,4 procent i december jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,6 miljarder euro. Exportvolymerna växte med 14,7 procent men exportpriserna minskade med 0,4 procent från året innan.

Värdet på importen sjönk med 1,5 ​​procent i december till cirka 5,3 miljarder euro. Importpriserna ökade med 1,9 procent men importvolymerna minskade med 2,7 procent jämfört med december 2018.

Under hela året 2019 ökade exportens värde med 2,0 procent, medan importens värde minskade med 1,4 procent jämfört med år 2018.

Handelsbalansen visade ett överskott på 317 miljoner euro i december. Under hela året 2019 hade handelsbalansen ett underskott på 726 miljoner euro. I december 2018 visade handelsbalansen ett underskott på 428 miljoner euro och under hela året 2018 ett underskott på cirka 2,9 miljarder euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk och importpriserna ökade, försämrades bytesförhållandet i december jämfört med året innan. Indextalet låg på 98,6 då det i december föregående år låg på 100,8. I november 2019 låg indextalet på 98,8.

Exportvärdet sjönk i många varugrupper i december. Värdet på den totala exporten ökade huvudsakligen på grund av export av ett fartyg till Italien. Värdet på exporten av petroleumprodukter och transportutrustning ökade i december. Exporten av övriga kemiska produkter, skogsindustriprodukter, personbilar, industrimaskiner och utrustning samt metaller minskade. Värdet på exporten av elektriska maskiner och utrustning ökade något. Värdet på nickelexporten ökade också i december. Nedgången i det totala importvärdet i december förklaras delvis av importen av ett flygplan under referensmånden året innan. Importen av konsumentvaror och industrins insatsvaror ökade, men importen av anda huvudproduktgrupper minskade i december.

Exporten till EU-länderna ökade med 25 procent, men exporten till länder utanför EU minskade med två procent i december. Exporten till Sverige, Italien och Ryssland ökade i december, men exporten till andra stora exportländer minskade. Importen från EU-länder minskade med tre procent, medan importen från länder utanför EU ökade med en procent i december. Importen från Ryssland, Kina och Tyskland ökade medan importen från Sverige och Nederländerna minskade i december. I januari-december ökade både exporten till EU-länderna och till länderna utanför EU med två procent. Under samma period förblev importen från EU-länder på föregående års nivå, men importen från länder utanför EU minskade med tre procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning December 2018 December 2019 Förändring % Januari-december 2018 January-december 2019 Förändring %
Export (fob) 4 948 5 611 +13,4 63 682 64 932 +2,0
Import (cif) 5 376 5 294 -1,5 66 585 65 658 -1,4
Balans -428 317   -2 903 -726  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index December 2018 December 2019 Förändring %
2019:12/2019:11
Förändring %
2019:12/2018:12
Medeltal *
2019:01-2019:12
Förändring %
2019:01-2019:12/
2018:01-2018:12
Volymindex för export 94,5 108,3 +10,7 +14,7 103,0 +1,1
Volymindex för import 105,3 102,5 +1,3 -2,7 106,3 +0,8
Enhetsvärdeindex för export 118,1 117,6 -0,2 -0,4 118,6 +1,0
Enhetsvärdeindex för import 117,2 119,4 +0,1 +1,9 117,8 -1,8

* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019
  • Finlands export och import 2016-2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.3.2020