Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, december 2018

28.2.2019 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i december

Värdet på Finlands export av varor ökade med tre procent i december enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,9 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 3,2 procent och exportvolymen med 0,8 procent. I januari-december har det sammanlagda värdet på exporten ökat med sju procent.

Importens värde ökade med fyra procent i december och värdet var 5,3 miljarder euro. Importpriserna steg med 1,3 procent och importvolymen växte med 4,2 procent. I januari-december ökade det totala importvärdet med sex procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 427 miljoner euro i december. I januari-december hade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,6 miljarder euro. I december året innan var underskottet i handelsbalansen 350 miljoner euro och i januari-december samma år hade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,8 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i december jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,8 i december då det i december året innan var 98,9. I november 2018 låg indextalet på 96,9.

Exporten av maskiner och utrustning minskade i december. Exporten av personbilar växte stadigt men exporten av oljeprodukter sjönk kraftigt. Exporten av övriga kemiska produkter låg på nästan samma nivå som året innan. Den starka tillväxten i exporten av kemiska skogsindustriprodukter fortsatte i december, men värdet av timmerexporten sjönk betydligt. Exporten av koppar, zink och nickel minskade men exporten av mät- och kontrollinstrument ökade markant i december.

Importen av bränslen ökade betydligt i december 2018. Importen av industrins insatsvaror och transportmedel steg också medan importen av investeringsvaror, konsumtionsvaror samt livsmedel minskade.

Exporten till EU-länder ökade med fem procent i december medan exporten till länder utanför EU låg på samma nivå som året innan. Exporten till Kina och Storbritannien minskade, men ökade till andra större exportländer. Importen från EU-länderna minskade med en procent, men ökade från länder utanför EU med 12 procent i december. Importen sjönk mest från Tyskland, Kina och Sverige. Importen från Ryssland, Nederländerna och USA ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning December 2017 December 2018 Förändring % Januari-december 2017 Januari-december 2018 Förändring %
Export (fob) 4 776 4 914 +3 59 711 63 843 +7
Import (cif) 5 126 5 340 +4 62 469 66 470 +6
Balans -350 -427   -2 758 -2 627  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index December 2017 December 2018 Förändring %
2018:12/2018:11
Förändring %
2018:12/2017:12
Medeltal *
2018:01-2018:12
Förändring %
2018:01-2018:12/
2017:01-2017:12
Volymindex för export 93,7 94,5 -14,1 +0,8 101,9 +2,4
Volymindex för import 101,0 105,3 -3,2 +4,2 105,5 -0,9
Enhetsvärdeindex för export 114,4 118,1 -0,8 +3,2 117,4 +4,4
Enhetsvärdeindex för import 115,7 117,2 -4,7 +1,3 119,9 +8,1

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.3.2019