Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, december 2017

28.2.2018 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i december

Värdet på Finlands export av varor ökade med fem procent i december enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 4,7 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 3,0 procent och exportvolymens tillväxt var 2,9 procent. I januari-december växte det sammanlagda värdet på exporten med 15 procent.

Importens värde låg på samma nivå som året innan i december. Värdet var nästan 5,1 miljarder euro. Importpriserna ökade med 3,2 procent men importvolymen minskade med 1,2 procent. I januari-december ökade det totala importvärdet med 13 procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 341 miljoner euro i december. I januari-december hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 2,5 miljarder euro. I december året innan var underskottet i handelsbalansen 537 miljoner euro och i januari-december samma år hade handelsbalansen ett underskott på över 3,1 miljarder euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i december jämfört med året innan. Indextalet låg på 98,9 i december då det i december året innan var 99,1. I november 2017 låg indextalet på 102,1.

Exporten av petroleum och andra kemiska produkter ökade i december. Exporten av industrimaskiner, utrustning och personbilar växte också betydligt. Exporten av skogsprodukter ökade stadigt i december. Värdet på exporten av järn och stål minskade, men exporten av koppar och zink ökade snabbt. Exporten av instrument och mätare samt livsmedel minskade, men exporten av malmer växte. Importen av transportutrustning och industriutrustning ökade i december, men importen av investeringsvaror, konsumtionsvaror och bränslen minskade.

Exporten till EU-länder ökade med nio procent i december. Exporten till länder utanför EU minskade med en procent. Exporten ökade till Tyskland, Sverige, Storbritannien och Frankrike. Exporten till Ryssland, Nederländerna, USA och Kina minskade. Importen från EU-länderna ökade med fem procent medan den minskade från länder utanför EU med sex procent i december. Importen sjönk mest från USA och Ryssland. Importen från Tyskland, Sverige, Nederländerna, Kina, Storbritannien och Frankrike ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  December Förändring Januari-december Förändring
2016 2017 % 2016 2017 %
Export (fob) 4 503 4 720 +5 51 878 59 554 +15
Import (cif) 5 040 5 061 +0 55 003 62 051 +13
Balans -537 -341   -3 125 -2 497  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 December Förändring Medeltal* Förändring
  2016:12 2017:12 2017:12/
2017:11
2017:12/
2016:12
2017:01-2017:12 2017:01-2017:12/
2016:01-2016:12
Volymindex
Export 91,0 93,7 -9,2 +2,9 99,5 +9,4
Import 102,3 101,0 -9,9 -1,2 106,4 +8,2
Enhetsvärdeindex
Export 111,1 114,4 -0,7 +3,0 112,5 +5,2
Import 112,1 115,7 +2,5 +3,2 110,9 +5,0
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
​fö[email protected]

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.3.2018