Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, april 2018

29.6.2018 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen ökade över en femtedel i april

Värdet på Finlands export av varor ökade med 21 procent i april enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 5,5 miljarder euro. Exportpriserna steg med 0,6 procent och exportvolymen ökade med 20,8 procent. I januari-april har det sammanlagda värdet på exporten ökat med tio procent.

Importens värde ökade med nio procent i april och var nästan 5,4 miljarder euro. Importpriserna ökade med 6,0 procent och importvolymen med 4,3 procent. I januari-april ökade det totala importvärdet med sex procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett överskott på 112 miljoner euro i april. I januari-april hade handelsbalansen dock ett underskott på 573 miljoner euro. I april året innan visade handelsbalansen ett underskott på 374 miljoner euro och i januari-april samma år hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 1,2 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i april jämfört med året innan. Indextalet låg på 96,7 i april då det i april året innan var 101,9. I mars i år låg indextalet på 97,8.

Värdet av exporten av transportmedel ökade mest, tillväxttakten i personbilsexporten var fortfarande snabb och ett kryssningsfartyg exporterades i april till Tyskland med ett värde på 542 miljoner euro. Exporten av maskiner och apparater, skogsindustriprodukter samt metallindustrins produkter växte även betydligt i april. Exporten av oljeprodukter och livsmedel minskade däremot i april. Värdet på exporten av den kemiska industrins produkter förblev oförändrat jämfört med året innan. Importen av energiprodukter minskade i april medan importen av konsumtionsvaror, industriprodukter, investeringsvaror, livsmedel samt transportutrustning ökade.

Exporten till EU-länder ökade med 31 procent i april och till länder utanför EU med sju procent.  Exporten ökade mest till Tyskland men minskade till USA, Kina och Storbritannien. Importen från både EU-länderna och från länder utanför EU ökade med nio procent i april. Importen ökade från alla största handelspartnerna utom Frankrike. Räknat från årets början har exporten till EU-länderna ökat med 12 procent och till länder utanför EU med åtta procent. Importen från EU-länderna har också stigit med åtta procent medan importen från länder utanför EU har ökat med fem procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)
  April Förändring

Januari-april

Förändring
2017 2018 % 2017 2018 %
Export (fob) 4 564 5 509 +21 19 027 20 953 +10
Import (cif) 4 939 5 397 +9 20 232 21 527 +6
Balans -374 112   -1 205 -573  
Tabell 2. Index för utrikeshandel
2010=100 April Förändring Medeltal* Förändring
  2017:04 2018:04 2018:04/
2018:03
2018:04/
2017:04
2017:05-2018:04 2017:05-2018:04/
2016:05-2017:04
Volymindex
Exports 91,1 110,1 +3,6 +20,8 102,1 +9,4
Import 101,7 106,1 -3,4 +4,3 107,1 +6,6
Enhetsvärdeindex
Export 112,9 113,7 -1,8 +0,6 113,4 +3,6
Import 110,9 117,5 -0,6 +6,0 113,2 +4,7
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
​fö[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.7.2018