Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, april 2017

30.6.2017 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade medan exportpriserna ökade i april

Värdet på Finlands export av varor ökade med fem procent i april enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 4,5 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 8,2 procent men exportvolymen minskade med 2,2 procent. I januari-april har det sammanlagda värdet på exporten ökat med 15 procent.

Importens värde ökade med sex procent i april och värdet var 4,9 miljarder euro. Importpriserna ökade med 6,9 procent och importvolymen ökade med 1,3 procent. I januari-april ökade det totala importvärdet med 13 procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 353 miljoner euro i april. I januari-april hade handelsbalansen ett underskott på nästan 1,1 miljarder euro. I april året innan var underskottet i handelsbalansen 279 miljoner euro och i januari-april samma år hade handelsbalansen ett underskott på 1,2 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i april jämfört med året innan. Indextalet låg på 101,9 i april då det i april året innan var 100,6. I mars 2017 låg indextalet på 101,8.

Exporten av transportmedel, oljeprodukter, kemiska produkter och metaller ökade jämfört med april året innan. Exporten av maskiner och apparater samt skogsindustriprodukter minskade. Importen av elektriska maskiner och apparater, transportmedel, råolja och oljeprodukter och metaller ökade medan importen av industriella maskiner, kemiska produkter och livsmedel föll.

Exporten till EU-länder ökade med tre procent och exporten till länder utanför EU med sju procent i april. Exporten ökade till Tyskland, Sverige, Nederländerna, USA, Kina, Storbritannien och Ryssland. Exporten till Frankrike minskade. Importen från EU-länderna var på samma nivå som året innan men ökade från länder utanför EU med 17 procent i april. Importen sjönk mest från Nederländerna, USA och Storbritannien. Importen från Tyskland, Sverige, Kina och Frankrike ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  April Förändring Januari-april Förändring
2016 2017 % 2016 2017 %
Export (fob) 4 326 4 531 +5 16 479 18 928 +15
Import (cif) 4 605 4 883 +6 17 670 19 997 +13
Balans -279 -353   -1 191 -1 069  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Mars Förändring Medeltal* Förändring
  2016:04 2017:04 2017:04/
2017:03
2017:04/
2016:04
2016:05-2017:04 2016:05-2017:04/
2015:05-2016:04
Volymindex
Export/Exports 93,1 91,1 -15,7 -2,2 93,3 +0,3
Tuonti/Import/Imports 100,4 101,7 -7,0 +1,3 100,5 +2,4
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Vienti/Export/Exports 104,4 112,9 -0,2 +8,2 109,4 +3,4
Tuonti/Import/Imports 103,8 110,9 -0,3 +6,9 108,1 +3,5
* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo – Tolv månaders glidande medelvärde – Moving 12-months averages

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.7.2017