Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, April 2016

30.6.2016 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna minskade i april

Värdet på Finlands export av varor minskade med 11 procent i april enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,3 miljarder euro. Exportpriserna minskade med 5,1 procent och exportvolymen med 5,5 procent. I januari-april har det sammanlagda värdet på exporten minskat med åtta procent.

Importens värde ökade med fyra procent i april och värdet var 4,5 miljarder euro. Importpriserna minskade med 3,5 procent men importvolymen ökade med 10,9 procent. I januari-april minskade det totala importvärdet med fyra procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 231 miljoner euro i april. I januari-april hade handelsbalansen ett underskott på över 1,1 miljarder euro. I april året innan var överskott i handelsbalansen 472 miljoner euro och i januari-april samma år hade handelsbalansen ett underskott på 306 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk mer än importpriserna, försämrades bytesförhållandet i april jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,6 i april då det i april året innan var 102,3. I mars 2016 låg indextalet på 102,5.

Exporten av oljeprodukter ökade jämfört med april året innan. Exporten av andra stora industrigrupper minskade. Importen av transportmedel, råolja, livsmedel och metaller ökade, medan importen av industriella maskiner och kemiska produkter föll.

Exporten till EU-länder minskade med sex procent och exporten till länder utanför EU med 17 procent i april. Exporten ökade till Sverige och Frankrike. Exporten till Tyskland, Nederländerna, USA, Kina och Storbritannien minskade. Importen från EU-länderna ökade med en procent och från länder utanför EU med tio procent i april. Importen sjönk från Tyskland, Sverige, Nederländerna och Storbritannien. Importen från USA och Frankrike ökade.

Tabell 1. Total utvecklingen (milj.euro)
  April Förändring Januari-april Förändring
2015 2016 % 2015 2016 %
Export (fob) 4 802 4 281 -11 17 797 16 341 -8
Import (cif) 4 330 4 512 +4 18 104 17 467 -4
Balans 472 -231   -306 -1 126  
Tabell 2. Index för utrikeshandel
2010=100 April Förändring Medeltal* Förändring
  2015:04 2016:04 2016:04/
2016:03
2016:04/
2015:04<
2015:05-2016:04 2015:05-2016:04/
2014:05-2015:04
Volymindex
Export 98,5 93,1 -1,6 -5,5 93,0 -5,6
Import 90,5 100,4 -4,3 +10,9 98,1 -0,9
Enhetsvärdeindex
Export 110,0 104,4 -0,9 -5,1 105,8 -0,3
Import 107,5 103,8 +1,0 -3,5 104,4 -3,4
*Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.7.2016