Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, februari 2019

30.4.2019 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i februari

Värdet på Finlands export av varor ökade med sju procent i februari enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 5,1 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 2,5 procent och exportvolymen med 4,5 procent. I januari-februari ökade exportvärdet med nio procent från föregående år.

Importens värde växte med en procent i februari och var något över 5,2 miljarder euro. Importvolymen ökade med 0,6 procent och importpriserna med 1,5 procent. I januari-februari minskade importvärdet med en procent från föregående år.

Handelsbalansen visade ett underskott på 87 miljoner euro i februari. I januari-februari i år visade dock handelsbalansen ett överskott på 428 miljoner euro. I februari 2018 visade handelsbalansen ett underskott på 369 miljoner euro och i januari-februari var det sammanlagda underskottet 593 miljoner euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i februari jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,1 i februari då det i februari året innan låg på 99,1. I januari 2019 låg indextalet på 100,3.

Exporten av maskiner och utrustning växte kraftigt i februari. Exporten av personbilar var nästan i nivå med februari förra året. Exporten av oljeprodukter och stål ökade. Exporten av både kemiska och mekaniska skogsindustriprodukter växte stadigt i februari. Tillväxten i exporten av instrument och mätare var något snabbare. Exporten av koppar, nickel och kobolt minskade i februari. Värdet av importen av industrins insatsvaror, investeringsvaror och konsumtionsvaror minskade, men värdet på importen av transportutrustning och energiprodukter ökade.

Exporten till EU-länder ökade med sju procent i februari och exporten till länder utanför EU med sex procent. Exporten till Kina och Sverige sjönk och exporten till Tyskland var på samma nivå som året innan, medan exporten till övriga större handelspartner ökade. Importen från EU-länder ökade med tre procent, men importen från länder utanför EU minskade med fyra procent i februari. Importen från Tyskland och Nederländerna minskade, men importen från andra större handelspartner ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Februari 2018 Februari 2019 Förändring % Januari-februari 2018 Januari-februari 2019 Förändring %
Export (fob) 4 807 5 124 +7 10 021 10 932 +9
Import (cif) 5 176 5 211 +1 10 614 10 504 -1
Balans -369 -87   -593 +428  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Februari 2018 Februari 2019 Förändring %
2019:02/2019:01
Förändring %
2019:02/2018:02
Medeltal *
2018:03-2019:02
Förändring %
2018:03-2019:02/
2017:03-2018:02
Volymindex för export 94,6 98,8 -12,0 +4,5 103,1 +2,5
Volymindex för import 101,8 102,4 -1,6 +0,6 105,4 -1,2
Enhetsvärdeindex för export 114,8 117,7 +0,6 +2,5 117,8 +4,1
Enhetsvärdeindex för import 115,9 117,6 +0,7 +1,5 120,1 +7,2

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019
  • Finlands export och import 2016-2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.5.2019