Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, februari 2018

30.4.2018 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i februari

Värdet på Finlands export av varor ökade med nio procent i februari enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,8 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 2,4 procent och exportvolymen ökade med 6,9 procent. I januari-februari har det sammanlagda värdet på exporten ökat med 11 procent.

Även importens värde ökade med nio procent i februari och värdet var 5,1 miljarder euro. Både importpriserna och importvolymen ökade med 5,3 procent. I januari-februari ökade det totala importvärdet med sex procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 326 miljoner euro i februari. I januari-februari hade handelsbalansen ett underskott på 484 miljoner euro. I februari året innan var underskottet i handelsbalansen 301 miljoner euro och i januari-februari samma år hade handelsbalansen ett underskott på 838 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i februari jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,1 i februari då det i februari året innan var 101,9. I januari låg indextalet på 99,3.

I februari ökade exporten av skogsindustriprodukter markant. Exporten av papper och kartong steg mindre än exporten av pappersmassa, som ökade avsevärt snabbare. Värdet av timmerexport ökade också. Värdet på exporten av personbilar växte mest. Exporten av olja och andra kemiska produkter växte också. Den totala exporten av industrimaskiner och utrustning växte något, men värdet av exporten av elmaskiner och utrustning minskade. Värdet på exporten av järn och stål minskade på grund av lägre exportpriser, men tillväxten i koppar- och nickelexporten var snabb. Exporten av medicinska instrument växte också betydligt. Värdet på importen av livsmedel minskade, men importen av konsumtionsvaror var i nivå med februari förra året. Värdet på importen av andra huvudgrupper ökade.

Exporten till EU-länder ökade med åtta procent i februari. Exporten till länder utanför EU ökade med 12 procent. Exporten ökade till Tyskland, Sverige, USA, Kina, Frankrike och Ryssland. Exporten till Nederländerna minskade. Importen från både EU-länderna och länderna utanför EU ökade med nio procent i februari. Importen från Nederländerna och USA sjönk. Importen från Tyskland, Sverige, Kina, Storbritannien, Frankrike och Ryssland ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Februari Förändring Januari-februari Förändring
2017 2018 % 2017 2018 %
Export (fob) 4 373 4 781 +9 9 005 9 986 +11
Import (cif) 4 674 5 107 +9 9 843 10 470 +6
Balans -301 -326   -838 -484  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Februari  Förändring Medeltal* Förändring
  2017:02 2018:02 2018:02/
2018:01
2018:02/
2017:02
2017:03-2018:02 2017:03-2018:02/
2016:03-2017:02
Volymindex
Export 88,5 94,6 -7,0 +6,9 100,7 +9,0
Import 96,6 101,8 -3,4 +5,3 106,7 +6,7
Enhetsvärdeindex
Export 112,1 114,8 -0,9 +2,4 113,1 +4,7
Import 110,1 115,9 -0,7 +5,3 112,0 +4,9
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
​fö[email protected]

Finlands export och import 2015-2018
  • Finlands export och import 2015-2018

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.5.2018