Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, februari 2017

28.4.2017 9.00Tullen, Statistik

Både export- och importpriserna ökade i februari

Tillväxten i värdet på Finlands export av varor var sex procent i februari enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 4,4 miljarder euro. Exportpriserna steg med 7,6 procent medan exportvolymen minskade en aning, med 0,3 procent. Räknat från årets början, ökade värdet av exporten med 17 procent.

Importens värde ökade med sju procent i februari och värdet var 4,6 miljarder euro. Importpriserna steg med 9,2 procent medan importvolymen ökade med blygsamma 0,1 procent. Under januari-februari visade värdet av importen en tillväxt på 16 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 236 miljoner euro i februari. I februari året innan var underskottet i handelsbalansen 187 miljoner euro. Det sammanlagda underskottet för januari-februari 2017 var 702 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade något mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i februari jämfört med året innan. Indextalet låg på 101,9 i februari då det under motsvarande period året innan var 103,4. Förra månaden låg indextalet på 102,1.

Exporten av oljeprodukter ökade mest men även exporten av övriga kemiska industrins produkter samt metallindustrins produkter steg jämfört med februari året innan. Exporten av elektriska maskiner och apparater växte också. Exporten av transportmedel, skogsindustriprodukter samt industrimaskiner och -utrustning avtog. Importen av råolja och oljeprodukter samt metaller ökade mest i februari, men även importen av elektriska maskiner och apparater tilltog. Importen av industriella maskiner och apparater samt transportmedel visade en nedgång.

Exporten till EU-länder ökade med sju procent i februari medan exporten till länder utanför EU växte med fem procent. Importen från EU-länder i februari var oförändrad jämfört med februari året innan medan importen från övriga länder tilltog med 20 procent. Under januari-februari ökade exporten både till EU-länderna och till övriga länder med 17 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med fem procent och importen från övriga länder med 36 procent.

Exporten ökade mest till Ryssland, Sverige, Kina och Nederländerna. Exporten minskade till Tyskland, USA och Frankrike. Importen växte mest från Ryssland, Sverige, Nederländerna och Kina medan importen från Tyskland, USA och Stor-Britannien minskade.  

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Februari Förändring Januari-februari Förändring
2016 2017 % 2016 2017 %
Export (fob) 4 117 4 370 +6 7 698 8 986 +17
Import (cif) 4 304 4 606 +7 8 319 9 688 +16
Balans -187 -236   -621 -702  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

  Februari Förändring Medeltal * Förändring
  2016:02 2017:02 2017:02/
2017:01
2017:02/
2016:02
2016:03-2017:02 2016:03-2017:02/
2015:03-2016:02
Volymindex
Export 88,8 88,6 -5,3 -0,3 92,3 -1,7
Import 96,5 96,6 -9,3 +0,1 100,0 +2,5
Enhetsvärdeindex
Export 104,2 112,1 +0,7 +7,6 108,1 +1,4
Import 100,8 110,1 +0,9 +9,2 106,8 +1,8
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
[email protected]

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.5.2017