Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Februari 2016

29.4.2016 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna minskade i februari

Värdet på Finlands export av varor minskade med två procent i februari enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 4,1 miljarder euro. Exportpriserna minskade med 1,8 procent och exportvolymen med endast 0,2 procent. I januari-februari har det sammanlagda värdet på exporten minskat med sex procent.

Importens värde minskade med fem procent i februari och värdet var 4,2 miljarder euro. Importpriserna minskade med 3,5 procent och importvolymen med 0,3 procent. I januari-februari minskade det totala importvärdet med sex procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 138 miljoner euro i februari. I januari-februari hade handelsbalansen ett underskott på 534 miljoner euro. I februari året innan var underskott i handelsbalansen 278 miljoner euro och i januari-februari samma år hade handelsbalansen ett underskott på 580 miljoner euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna sjönk mer än exportpriserna, förbättrades bytesförhållandet i februari jämfört med året innan. Indextalet låg på 103,4 i februari då det i februari året innan var 101,6. I januari 2016 låg indextalet på 102,2.

Exporten av transportmedel och skogsindustriprodukter ökade jämfört med februari året innan. Exporten av oljeprodukter och metaller minskade. Importen av industriella maskiner, transportmedel, livsmedel och metaller ökade, medan importen av elektriska maskiner och apparater, råolja och oljeprodukter samt kemiska produkter föll.

Exporten till EU-länder minskade med två per cent i februari. Exporten till länder utanför EU minskade med tre procent. Exporten ökade till Tyskland, Kina och Storbritannien. Exporten till Sverige, Nederländerna och USA minskade. Importen från EU-länderna i februari låg på samma nivå som året innan medan minskade från länder utanför EU med 14 procent. Importen sjönk mest från Sverige, Nederländerna och Kina. Importen från Tyskland, USA och Storbritannien ökade.

Tabell 1. Total utvecklingen (milj.euro)
 
Februari

Förändring

Januari-februari

Förändring
2015 2016 % 2015 2016 %
Export (fob) 4 180 4 075 -2 8 122 7 632 -6
Import (cif) 4 458 4 213 -5 8 702 8 166 -6
Balans -278 -138   -580 -534  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Februari Förändring Medeltal* Förändring
  2015:02 2016:02 2016:02/
2016:01
2016:02/
2015:02
2015:03-2016:02 2015:03-2016:02/
2014:03-2015:02
Volymindex
Export 89,0 88,8 +16,6 -0,2 94,0 -4,6
Import 96,9 96,5 +10,9 -0,3 97,5 -1,8
Enhetsvärdeindex
Export 106,1 104,2 -1,7 -1,8 106,5 +0,9
Import 104,4 100,8 -2,9 -3,5 104,9 -3,6
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.5.2016