Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juli 2017

29.9.2017 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i juli

Värdet på Finlands export av varor ökade med 20 procent i juli enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 4,7 miljarder euro. Exportpriserna växte med 6,0 procent och exportvolymen med 13,2 procent. I januari-juli har det sammanlagda värdet på exporten stigit med 16 procent.

Importens värde ökade med 17 procent i juli och värdet var fem miljarder euro. Importpriserna ökade med 4,0 procent och importvolymen med 14,4 procent. I januari-juli växte det totala importvärdet med 14 procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 287 miljoner euro i juli. I januari-juli hade handelsbalansen ett underskott på 1,2 miljarder euro. I juli året innan var underskottet i handelsbalansen 334 miljoner euro och i januari-juli samma år hade handelsbalansen ett underskott på 1,5 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna steg mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i juli jämfört med året innan. Indextalet låg på 102,4 i juli då det i juli året innan var 100,6. I juni låg indextalet på 103,1.

Exporten av elektriska maskiner och apparater, transportmedel, oljeprodukter, kemiska produkter, skogsindustriprodukter och metaller ökade jämfört med juli året innan. Exporten av industriella maskiner minskade. Importen av alla större varukategorier ökade i juli.

Exporten till EU-länder ökade med 28 procent och exporten till länder utanför EU med 11 procent i juli. Exporten steg till Ryssland, Tyskland, Sverige, Nederländerna, Kina, Storbritannien och Frankrike. Exporten till USA minskade. Importen från EU-länderna växte med nio procent och från länder utanför EU med 30 procent i juli. Importen sjönk mest från USA och Storbritannien. Importen från Ryssland, Tyskland, Sverige, Nederländerna, Kina och Frankrike ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Juli Förändring Januari-juli Förändring
2016 2017 % 2016 2017 %
Export (fob) 3 913 4 697 +20 29 714 34 395 +16
Import (cif) 4 247 4 984 +17 31 205 35 596 +14
Balans -334 -287   -1 491 -1 201  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Juli Förändring Medeltal* Förändring
  2016:07 2017:07 2017:07/
2017:06
2017:07/
2016:07
2016:08-2017:07 2016:08-2017:07/
2015:08-2016:07
Volymindex
Export 83,9 94,9 -8,5 +13,2 95,9 +3,7
Import 91,8 105,0 -4,7 +14,4 103,3 +3,9
Yksikköarvoindeksi - Enhetsvärdeindex - Unit value index
Export 106,1 112,4 +1,2 +6,0 110,7 +5,1
Import 105,5 109,7 +1,8 +4,0 109,2 +5,5
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.10.2017