Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Juli 2016

30.9.2016 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna minskade i juli

Värdet på Finlands export av varor minskade med 13 procent i juli enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 3,9 miljarder euro. Exportpriserna minskade med 1,4 procent och exportvolymen med 10,6 procent. I januari-juli har det sammanlagda värdet på exporten minskat med sex procent.

Importens värde minskade med sju procent i juli och värdet var 4,2 miljarder euro. Importpriserna minskade med 0,6 procent och importvolymen med 4,7 procent. I januari-juli minskade det totala importvärdet med en procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 273 miljoner euro i juli. I januari-juli hade handelsbalansen ett underskott på nästan 1,4 miljarder euro. I juli året innan var underskottet i handelsbalansen fyra miljoner euro men i januari-juli samma år hade handelsbalansen ett överskott på 262 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk mer än importpriserna, försämrades bytesförhållandet i juli jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,6 i juli då det i juli året innan var 101,4. I juni 2016 låg indextalet på 103,2.

Exporten av alla viktiga industrigrupper minskade i juli. Den brantaste nedgången noterades för varugruppen transportutrustning. Exporten av diagnostik- och röntgenutrustning, kraftmaskiner och motorer samt läkemedel och farmaceutiska produkter ökade. Även importen av nästan alla huvudsakliga varukategorier sjönk i juli. Värdet av importen av läkemedel och specialmaskiner för industrin ökade något, medan tillväxten i importen av kraftmaskiner och motorer var starkare.

Exporten till EU-länder minskade med 11 procent i juli och exporten till länder utanför EU med 15 procent. Exporten till alla större handelspartner minskade. Importen från EU-länderna minskade med fem procent och från länder utanför EU med nio procent i juli. Importen från Storbritannien ökade medan importen från andra viktiga handelspartner minskade.

Tabell 1. Total utvecklingen (milj.euro)

  Juli Förändring Januari-juli Förändring
2015 2016 % 2015 2016 %
Export (fob) 4 483 3 917 -13 31 588 29 642 -6
Import (cif) 4 486 4 191 -7 31 326 31 001 -1
Balans -4 -273   262 -1 359  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Juli Förändring Medeltal* Förändring
  2015:07 2016:07 2016:07/
2016:06
2016:07/
2015:07
2015:08-2016:07 2015:08-2016:07/
2014:08-2015:07
Volymindex
Export 93,8 83,9 -18,4 -10,6 92,5 -4,6
Import 96,3 91,8 -9,4 -4,7 99,4 +2,2
Enhetsvärdeindex
Export 107,6 106,1 -2,6 -1,4 105,3 -1,5
Import 106,1 105,5 -0,1 -0,6 103,5 -3,8
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.10.2016