Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, augusti 2017

31.10.2017 9.00Tullen, Statistik

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i augusti

Värdet på Finlands export av varor ökade med 18 procent i augusti enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 4,7 miljarder euro. Exportpriserna växte med 5,2 procent och exportvolymen med 14,2 procent. I januari-augusti har det sammanlagda värdet på exporten ökat med 16 procent.

Importens värde växte med tio procent i augusti och värdet var 4,9 miljarder euro. Importpriserna ökade med 4,9 procent och importvolymen med 6,5 procent. I januari-augusti ökade det totala importvärdet med 14 procent jämfört med samma period året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 187 miljoner euro i augusti. I januari-augusti hade handelsbalansen ett underskott på 1,4 miljarder euro. I augusti året innan var underskott i handelsbalansen 481 miljoner euro och i januari-augusti samma år hade handelsbalansen ett underskott på nästan två miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i augusti jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,7 i augusti då det i augusti året innan var 100,5. I juli 2017 låg indextalet på 102,4.

Exporten växte i nästan alla större varugrupper. Värdet på exporten av bilar och malm ökade kraftigt. Exporten av instrument och mätare, läkemedel samt nickel minskade. Även importen växte i nästan alla huvudkategorier. Importen av konsumtionsvaror sjönk något.

Exporten till EU-länder växte med 21 procent och exporten till länder utanför EU med 14 procent i augusti. Exporten ökade till Tyskland, Sverige, Nederländerna, Kina och Ryssland. Exporten till USA och Storbritannien minskade. Importen från EU-länderna ökade med 11 procent och från länder utanför EU med åtta procent i augusti. Importen sjönk mest från Nederländerna och USA. Importen från Tyskland, Sverige, Kina, Storbritannien och Ryssland ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Augusti Förändring Januari-augusti Förändring
2016 2017 % 2016 2017 %
Export (fob) 3 993 4 723 +18 33 707 39 174 +16
Import (cif) 4 474 4 911 +10 35 679 40 574 +14
Balans -481 -187   -1 972 -1 401  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Augusti Förändring Medeltal* Förändring
  2016:08 2017:08 2017:08/
2017:07
2017:08/
2016:08
2016:09-2017:08 2016:09-2017:08/
2015:09-2016:08
Volymindex
Export 83,9 95,8 +1,0 +14,2 96,9 +4,9
Import 95,8 102,1 -2,7 +6,5 103,8 +4,2
Enhetsvärdeindex
Export 106,4 111,9 -0,4 +5,2 111,1 +5,5
Import 105,9 111,1 +1,3 +4,9 109,6 +5,7
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2014-2017
  • Finlands export och import 2014-2017

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.10.2017