Hoppa till innehåll

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, Augusti 2016

31.10.2016 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen minskade medan exportpriserna ökade i augusti

Värdet på Finlands export av varor minskade med två procent i augusti enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 3,9 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 0,6 procent men exportvolymen minskade med 2,1 procent. I januari-augusti har det sammanlagda värdet på exporten minskat med fem procent.

Importens värde ökade med fyra procent i augusti och värdet var 4,4 miljarder euro. Importpriserna ökade med 2,4 procent och importvolymen med 2,9 procent. I januari-augusti minskade det totala importvärdet med en procent jämfört med året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 462 miljoner euro i augusti. I januari-augusti hade handelsbalansen ett underskott på något över 1,7 miljarder euro. I augusti året innan var underskott i handelsbalansen 226 miljoner euro och i januari-augusti samma år hade handelsbalansen ett överskott på 36 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då importpriserna ökade mer än exportpriserna, försämrades bytesförhållandet i augusti jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,5 i augusti då det i augusti året innan var 102,3. I juli 2016 låg indextalet på 100,6.

Exporten av elektriska maskiner och apparater och metaller ökade jämfört med augusti året innan, medan exporten av andra viktiga varor minskade. Importen av konsumtionsvaror, investeringsvaror och råmaterial ökade medan importen av energi minskade.

Både exporten till EU-länder och exporten till länder utanför EU minskade med två procent i augusti. Exporten ökade till USA, Kina, Storbritannien, Frankrike och Ryssland. Exporten till Tyskland, Sverige och Nederländerna minskade. Importen från EU-länderna var på samma nivå som året innan men ökade från länder utanför EU med nio procent i augusti. Importen sjönk mest från Tyskland, Sverige, Storbritannien och Frankrike. Importen från Nederländerna, USA, Kina och Ryssland ökade.

Tabell 1. Total utvecklingen (milj.euro)

  Augusti Förändring Januari-augusti Förändring
2015 2016 % 2015 2016 %
Export (fob) 4 013 3 931 -2 35 600 33 645 -5
Import (cif) 4 239 4 392 +4 35 564 35 386 -1
Balans -226 -462   36 -1 74  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Augusti Förändring Medeltal* Förändring
  2015:08 2016:08 2016:08/
2016:07
2016:08/
2015:08
2015:09-2016:08 2015:09-2016:08/
2014:09-2015:08
Volymindex
Export 85,7 83,9 +0,0 -2,1 92,3 -4,4
Import 93,1 95,8 +4,4 +2,9 99,6 +2,2
Enhetsvärdeindex
Export 105,7 106,4 +0,3 +0,6 105,4 -1,5
Import 103,4 105,9 +0,4 +2,4 103,7 -3,0
* Tolv månaders glidande medelvärde
Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.11.2016