Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, maj 2019

8.7.2019 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade sex procent i maj

Finlands export av varor ökade med sex procent i maj enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 5,7 miljarder euro. Importen ökade med två procent i maj jämfört med året innan och importens värde var också 5,7 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med fem procent och importen med en procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på tio miljoner euro i maj. Räknat från årets början var det samlade underskottet 90 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på en miljard euro. I maj året innan hade handelsbalansen ett underskott på 250 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med fem procent och exporten till länderna utanför EU med nio procent i maj. Importen från EU-länder ökade med fyra procent men importen från icke-EU länder sjönk med en procent i maj. Under januari-maj har exporten till EU-länder ökat med tre procent och exporten till länder utanför EU med sex procent. Importen från EU-länder ökade med tre procent men importen från övriga länder minskade med två procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 4. Export 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.8.2019