Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, maj 2018

9.7.2018 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade fem procent i maj

Finlands export av varor minskade fem procent i maj enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 5,3 miljarder euro. Importen ökade med tre procent i maj jämfört med året innan och importens värde var något under 5,6 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med sju procent och importen med sex procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 260 miljoner euro i maj. Räknat från årets början var det samlade underskottet 785 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 990 miljoner euro. I maj året innan hade handelsbalansen ett överskott på 205 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med tio procent i maj medan exporten till länderna utanför EU ökade med tre procent. Importen både från EU-länder och från icke-EU-länder ökade med tre procent i maj. Under januari-maj har exporten till EU-länder samt till länder utanför EU ökat med sju procent. Importen från EU-länder under samma period har ökat med sju procent och importen från övriga länder med fyra procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
Tanhua, Pekka tfn 040 332 2155
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 4. Export 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.8.2018