Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, maj 2017

7.7.2017 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 27 procent i maj

Finlands export av varor ökade med 27 procent i maj enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var något över 5,5 miljarder euro. Importen ökade med 16 procent i maj jämfört med året innan och importens värde var något under 5,3 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 18 procent och importen med 14 procent.

Handelsbalansen visade ett överskott på 290 miljoner euro i maj. Räknat från årets början var det samlade underskottet 750 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på nästan 1,4 miljarder euro. I maj året innan hade handelsbalansen ett underskott på 175 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med 32 procent i maj och exporten till länderna utanför EU ökade med 19 procent. Importen från EU-länder ökade med tio procent och importen från icke-EU länder ökade med 25 procent i maj. Under januari-maj har exporten till EU-länder ökat med 19 procent. Under samma period har exporten till länder utanför EU ökat med 16 procent. Importen från EU-länder under samma period har ökat med sex procent och importen från övriga länder ökade med 27 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
Tanhua, Pekka tfn 040 332 2155
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 4. Export 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.8.2017