Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Maj 2016

8.7.2016 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade sju procent i maj

Finlands export av varor minskade sju procent i maj enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var över 4,3 miljarder euro. Importen ökade med fyra procent i maj jämfört med året innan och importens värde var 4,4 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten sjunkit med åtta procent och importen har minskat med två procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 100 miljoner euro i maj. Räknat från årets början var det samlade underskottet nästan 1,3 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett överskott på 75 miljoner euro. I maj året innan hade handelsbalansen ett överskott på 385 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med nio procent i maj och exporten till länderna utanför EU minskade med tre procent. Importen från EU-länder ökade med en procent och importen från icke-EU länder ökade med tio procent i maj. Under januari-maj har exporten till EU-länder sjunkit med sex procent. Under samma period har exporten till länder utanför EU sjunkit med tio procent. Importen från EU-länder under samma period har minskat med en procent och importen från övriga länder minskade med tre procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
tanhua, Pekka tfn 040 332 2155
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.8.2016